Inzetten op duurzaamheid bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

Publicatiedatum
Hoe kan je duurzaamheidsaspecten meenemen bij de (her)aanleg van een bedrijventerrein of de realisatie van een reconversieproject? De Vlaamse Milieumaatschappij biedt drie gratis tools aan om ontwikkelingen meer robuust voor het klimaat te maken. Brocap en Sweco vertellen hoe zij met duurzaamheid omgaan binnen hun projecten.

Bereken de klimaatadaptatiescore van jouw project 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontwikkelde een handige en gratis tool om de klimaatadaptatiescore van een project te berekenen. Je ondervindt zo meteen wat de impact van een bepaalde maatregel is op de totaalscore. Op het klimaatportaal van de VMM zijn er daarnaast nog twee andere tools te vinden. De impacttool toont je de effecten van hitte, droogte, wateroverlast, enz. op een terrein, in een wijk of binnen de gemeente. De plantool geeft dan weer aan hoe hitte- en droogtestress of wateroverlast lokaal reageren op adaptatiemaatregelen. 

Brocap past duurzaamheid toe in Harelbeke, Gent en Boom 

Op basis van drie projecten licht Brocap toe hoe zij met duurzaamheid in de praktijk aan de slag gaan. In Harelbeke ontwikkelt Brocap een bedrijventerrein dat vrij nauw aansluit bij het centrum van de stad. Een braakliggend havengebied in Gent krijgt dankzij hun duurzame inspanningen een herontwikkeling. En in Boom zal een voormalige steenbakkerij binnen enkele jaren ruimte bieden aan kantoren, ambachten, wonen en loodsen. 

De screeningsmethode van Sweco 

Sweco neemt duurzaamheid van bij de start en in alle stadia mee in haar processen. Een eigen screeningsmethode zorgt dat de juiste vragen op het juiste moment gesteld worden. Zo komen ze tot een juiste analyse. Ook creëert het bewustzijn bij mensen die niet dagelijks met klimaatadaptatie bezig zijn. In teams met een diverse samenstelling is het een ideale basis voor dialoog tussen collega’s. 

VLAIO stimuleert duurzaamheid op bedrijventerreinen en brownfields 

Duurzaamheid is een voorwaarde wanneer je als lokaal bestuur of ontwikkelaar beroep wil doen op de steun voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen van VLAIO. Ook in brownfieldconvenanten, die verwaarloosde of onderbenutte bedrijfssites nieuw leven inblazen, is duurzaamheid een blijvend aandachtspunt. 

Lerend netwerk ‘Bedrijventerreinen in transformatie’ 

Deze praktijkvoorbeelden getuigden tijdens een online bijeenkomst op 27 april 2023 van het lerend netwerk ‘Bedrijventerreinen in transformatie’. VLAIO brengt in dat netwerk iedereen samen die bezig is met het beheer en de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen: ontwikkelaars, overheden en studiebureaus. Door kennis en ervaring te delen en verspreiden gaan we samen sneller vooruit. 

Bekijk je graag de opname of presentaties van de sessie op 27 april 2023? Of wil jouw stad of gemeente de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst op 13 oktober 2023 binnen dit lerend netwerk ontvangen? Stuur een e-mail naar ruimtelijke.economie@vlaio.be of contacteer je vertrouwde relatiebeheerder