Interreg projectoproepen in de pijplijn: focus op programma’s die nog over projectbudget beschikken

Publicatiedatum
Wie nog projectplannen heeft voor 2019-2020, weet best dat een aantal Interreg programma’s hun EFRO-budget voor projecten volledig gereserveerd hebben Zowel Grensregio Vlaanderen- Nederland, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en Interreg Europe zitten virtueel door hun EFRO-budget heen. Deze programma’s stellen dan ook geen nieuwe projectoproepen in het vooruitzicht.
Schema

Kansen om je project(idee) dit najaar en begin 2019 in te dienen zijn er wel nog bij Euregio Maas-Rijn, 2 Zeeën, Noordzee Regio en  Noordwest Europa. De kalender met gekende Interreg-projectoproepen voor het najaar 2018 en begin 2019 vind je via onze projectoproepen webpagina

Houd er echter rekening dat ook deze programma’s vanaf nu ook gerichter op zoek gaan naar projecten.

Neem dus zeker de zogenaamde ‘guidance notes’ of ‘gaps analysis’ door die deze programma’s over het algemeen bij hun oproepen webpagina publiceren. Of maak een afspraak met het programma contactpunt voor een gedetailleerde inschatting van uw projectidee.

De voornaamste tendensen per programma zijn alvast de volgende.

Voor 2 Zeeën loopt momenteel een oproep voor projectconcepten (deadline 21/12/2018) met nog ruim voldoende budget voor zowat alle programmadoelstellingen. Enkel voor prioriteit 3.1. ‘waterbeheersing i.h.k.v. klimaatadaptatie’ is er nog slechts een beperkt budget beschikbaar. Binnen 2 Zeeën liggen nog grote kansen voor projecten die inzetten op de ontwikkeling van technologische innovaties (generiek), de uitrol van technieken en maatregelen die inzetten op beperking van de CO²-uitstoot of de demonstratie en implementatie van technieken en maatregelen voor een meer hulpbronnenefficiënte of circulaire economie. Projecten kunnen nog lopen tot 30-09-2022. Mis deze projectoproep dus niet!

Wie op Noordzee Regio (deadline 12/10/2018) mikt houdt er best rekening mee dat as 3 (Klimaat/Milieu) bijna volledig uitgeput is. Er zijn hoogstens middelen om nog 1 of 2 projecten binnen deze as te financieren. De overige assen (Innovatie, Eco-innovatie, Transport & Mobiliteit) zijn nog relatief generiek toegankelijk. De standaard aandachtspunten voor Interreg projecten zijn daar van toepassing.

Wat Noordwest Europa betreft (deadline 22/11/2018), maak je het meest kans indien je project zich situeert in 1 van de volgende assen van het programma: SO2 Combined mitigation and adaptation solutions (klimaat/energie), SO 4 Solutions for optimised traffic management (CO arm transport), SO 5 Implement new technologies, services, products and processes to improve resource efficiency and/or circular economy (Hulpbronnen). 

Zijn niet uitgesloten maar zullen wel met een zeer strenge bril inzake kwaliteit van het partnerschap en vernieuwend karakter bekeken worden: projecten met als topic “health”, “social innovation”, “marine energy”, ‘agro-food’, ‘housing energy retrofitting’ zoals reeds behandeld door een reeks lopende NWE projecten.

Je vermijdt best generieke ‘business (innovation) support’ projecten onder SO 1 (Innovation performance of SMEs). Collaboratieve triple helix projecten die op concrete technologie ontwikkeling inzetten blijven welko

In het geval van EMR staan voor de 5e en allicht laatste projectoproep (deadline 14/1/2019) enkel programma-assen 1 “Innovatie”,2 “Economie” en 3 “Inclusie en arbeidsmarkt” nog open voor nieuwe projecten. Later dit najaar publiceert het programma nog nadere info in verband met programma indicatoren die nog verdere invulling behoeven. Over het algemeen blijft de voorkeur uitgaan naar projecten waarvan het zwaartepunt op demonstratie en pilotering ligt en niet op onderzoek. Een sterke (liefst directe) betrokkenheid van kmo’s/het MKB is een andere sterke troef voor projecten. Projecten gericht op de topic arbeidsmarkt (en eventueel bijhorende opleiding) zijn momenteel nog niet zo talrijk en blijven dus uiterst welkom.