Interreg Noordzee, na oproep 2 blikken we alvast vooruit naar de volgende oproep

Publicatiedatum
Interreg Noordzee is een transnationaal Interreg-programma. Je kan er terecht met projectvoorstellen over slimme en robuuste economieën, groene transitie, klimaatadaptatie en een beter bestuur. Partners uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen zetten in dit programma hun schouders onder transnationale uitdagingen binnen de genoemde thema’s om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ze doen dit via twee types projecten: klassieke projecten en zogenaamde “small-scale” projecten.
©Interreg North Sea

Interreg Noordzee lanceerde zijn tweede projectoproep op 1 augustus 2022. Via online webinars en online consultaties met het Gemeenschappelijk Secretariaat en de nationale contactpunten kregen de projectpartners een veelheid aan informatie en feedback om een goed projectvoorstel in te dienen. Een kans waar gretig gebruik van werd gemaakt! De oproep werd afgesloten op 14 november 2022.

In deze tweede projectoproep werden projectvoorstellen verwelkomd in de vier prioriteiten van het programma: slimme en robuuste economieën, groene transitie, klimaatadaptatie en beter bestuur. Interreg Noordzee werkt daarbij met twee types projecten: klassieke projecten en voor het eerst ook ‘small-scale’ projecten.

Klassieke projecten hebben gemiddeld 8 - 15 projectpartners, uit minimum 3 landen, en een budget van 2 - 6 miljoen euro. Dergelijke projecten duren meestal tussen de 3 – 5 jaar. ‘Small-scale’ projecten hebben maximum 7 projectpartners, eveneens uit minimum 3 landen, en een budget van maximum 500.000 euro. Dergelijke projecten kunnen maximaal 18 maanden duren. Zij kunnen een opstap vormen naar een ‘klassiek’ project of gewoon heel gericht inspelen op een welomschreven problematiek of opportuniteit.
 

©Inn2POWER

In projectoproep 2 ontving het programma maar liefst 59 projectvoorstellen waarvan 24 expressions of interest en 26 full applications. 50 daarvan betreffen een klassiek project, 9 daarvan een ‘small scale’ project. Een mooi resultaat!
Kijken we naar de prioriteiten, dan zien we een duidelijk overwicht van projectvoorstellen in prioriteit 2 (groene transitie) met 31 ingediende projectvoorstellen. Prioriteit 3 (klimaatadaptatie) en prioriteit 1 (robuuste en slimme economieën) volgen met respectievelijk 12 en 10 ingediende projectvoorstellen. Prioriteit 4 (beter bestuur) tenslotte ontving 6 projectvoorstellen.

De komende maanden worden deze projectvoorstellen geëvalueerd door het Gemeenschappelijk Secretariaat en de partnerautoriteiten. Begin maart 2023 zal het monitoringcomité beslissen over de goedkeuring of afkeuring van de ingediende projectvoorstellen.

Goedgekeurde full applications en small-scale projects zullen tot 60% cofinanciering ontvangen vanuit het Interreg Noordzee programma en kunnen meteen van start gaan. Goedgekeurde expressions of interest zullen worden uitgenodigd om een full application uit te werken.
 

Heb je interesse om een projectvoorstel in te dienen bij Interreg Noordzee, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Nationaal Contactpunt. Projectoproep 3 zal openen in maart 2023 en sluiten in juni 2023. Om projectpartners voor te bereiden op deze nieuwe projectoproep organiseert het Gemeenschappelijk Secretariaat op 8 februari 2023 een Get Ready event in Husum (Duitsland). 

©Interreg North Sea

Delen: