Hyperloop pioniers kijken naar Vlaanderen

Publicatiedatum
Vlaanderen kan een strategische partner zijn in de uitrol van het Hyperloop netwerk. Dit zijn de conclusies van VIL, aangesteld als Hyperloop manager door de Vlaamse Regering. De interesse vanuit de leidende Hyperloop pioniers naar de belangrijke technologische troeven hiervoor in Vlaanderen is groot en vertaalt zich in meer dan dertig concrete ontmoetingen met het oog op samenwerking.

Goederentransport via buizen

Hyperloop is een nieuwe transportmodus om goederen en reizigers te transporteren. De infrastructuur bestaat in essentie uit buizen die zowel boven, waar het kan, als ondergronds, waar het moet, worden aangelegd en verbonden zijn in een netwerk. In dit buizennetwerk worden Europese internationale luchthavens en steden met elkaar verbonden.

Zogenaamde ‘pods’ worden door de buizen in een vacuüm en aan hoge snelheid (tot 1000 km/u) tussen de verschillende connecties in het netwerk verplaatst. De eerste Hyperloop toepassingen zullen voor vracht zijn. Vracht is immers de ideale omgeving voor Hyperloop om zijn betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie te bewijzen en de ontwikkelde technologie sneller te valoriseren.

Dit event vormt de basis voor verdere ontwikkeling van het Hyperloop ecosysteem in Vlaanderen en moet de Vlaamse innovators toelaten hun expertise ook op globaal vlak te valoriseren. Het moet Vlaanderen toelaten deel te nemen aan discussies op Europees niveau over standaardisering en potentiële uitbouw van een grensoverschrijdend hyperloopnetwerk.
Mark Andries
administrateur-generaal VLAIO

Bijdrage aan klimaatdoelstellingen

Vlaanderen heeft zonder twijfel de nodige troeven in huis met uitstekende infrastructuur en een wereldwijde reputatie op vlak van onderzoek en innovatie. En innovatie en onderzoek zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Het Hyperloop concept biedt heel wat kansen om de CO2-uitstoot van de logistiek te verminderen.

Vlaanderen als katalysator voor een matuur Hyperloop ecosysteem

Speerpuntcluster VIL maakte contact met alle Hyperloop ontwikkelaars wereldwijd om bij te dragen aan een matuur Hyperloop ecosysteem dat het transportparadigma drastisch zal veranderen. De wereldwijde Hyperloop pioniers - Hardt Hyperloop (Nederland), Nevomo (Polen), Swisspod (Zwitserland), Transpod (Canada) en Zeleros (Spanje) - tekenden allen present op de door VIL georganiseerde matchmaking met Vlaamse knowhow aanbieders op 30 mei in Brussel.

 

VIL, cluster voor logistiek #sterkgroeien

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! VLAIO en de clusters willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. VIL is de speerpuntcluster voor logistiek. Ontdek de andere clusters op vlaio.be/clusters. #sterkgroeien