Hoe herken je auteursrechtentrollen?

Publicatiedatum
Beelden die je zomaar van het internet plukt en in je eigen communicatie verwerkt? Geen goed idee. Het is intussen algemeen geweten dat zoiets niet mag. Veel van die beelden zijn immers auteursrechtelijk beschermd. En dat betekent dat de maker ervan je erop kan aanspreken en in het slechtste geval je voor de rechtbank slepen. Helaas bestaan er ook 'auteursrechtentrollen' die geld proberen te verdienen aan schendingen - die niet altijd daadwerkelijk schendingen zijn. Heb je echt een inbreuk gepleegd? Of heb je te maken met een auteursrechtentrol?

Dispuut auteursrechten

De Gentse ondernemingsrechtbank tikte in november 2021 een organisatie die auteursrechten beheert op de vingers over haar manier van werken. Het oordeel luidde: "De activiteiten van de organisatie zijn hoofdzakelijk gericht op het onder druk genereren van inkomsten uit vastgestelde (vermeende) schendingen van auteursrechten en niet op het doen ophouden ervan”. En daar kunnen we wel wat van opsteken. Over het concrete dispuut tussen Permission Machine en Kortom vzw kan je meer lezen op deze pagina van onze website. Hieronder zoomen we in op de gevolgen van dit arrest voor jou als ondernemer. 

Welke foto's mag ik gebruiken?

Het basisadvies blijft: maak nooit zomaar gebruik van foto’s die je op het internet vindt maar gebruik databanken waar foto’s terug te vinden zijn. In deze databanken vind je zowel gratis als betalende foto’s, maar de prijs zal vele malen lager zijn dan wanneer je een inbreuk pleegt.

Wat als ik een mogelijke inbreuk heb begaan?

Wanneer een organisatie jou contacteert en wijst op een mogelijke inbreuk, dan zijn er alvast drie zaken waar je op moet letten:   

  • Heb je de foto correct aangekocht? Maak dan zeker het bewijs over.  
  • Is de beschermingsduur van het auteursrecht verstreken? Ook dan kan je onmogelijk een het auteursrecht geschonden hebben. 
  • Ga tenslotte na of je onder één van de uitzonderingen op het auteursrecht valt. Indien dat het geval is, heb je geen inbreuk gepleegd op het auteursrecht. 

Is de gevraagde vergoeding fair? En de gevraagde transactie legitiem?

Vervolgens is het nuttig om te kijken naar de hoogte van de gevraagde vergoeding en de manier waarop die wordt opgeëist. Als die één of meer van de “kenmerken van auteursrechttrollen” bevat, dien je de geëiste vergoeding niet zomaar te betalen: 

  • De vanzelfsprekendheid waarmee men het auteursrecht claimt. Lijkt dit jou onwaarschijnlijk, vraag dan om dit aan te tonen: rust er auteursrecht op het bewuste beeld én is de organisatie gemandateerd om die auteursrechten te innen? 
  • De vergoeding die men eist. Lijkt eerder willekeurig, sluit niet aan bij indicatieve tarieven en is opgedreven met onbewezen kosten. Vraag dan om de vergoeding toe te lichten.  
  • Langdurig wachten (bv. meer dan een jaar) om naar de rechtbank te stappen, zonder ooit te vragen de foto’s te verwijderen, is een indicatie dat de overtreding in eerste instantie opgespoord is om er munt uit te slaan en niet om die tegen te houden. 
 

Meer weten over auteursrechten?

Meer nuttige informatie over auteursrechten vind je op onze website en in ons themadossier. Het loont zeker de moeite daar eens te gaan kijken. 

 

Delen: