Het ACSELL-project versterkt Europese samenwerking rond zorginnovatie

Publicatiedatum
Het Europese ACSELL-project creëert bewustmaking rond het belangrijke thema zorginnovatie. Leer bij door de podcast te beluisteren!

De handen in elkaar slaan voor zorginnovatie

De Europese gezondheidssector wordt momenteel met heel wat problemen geconfronteerd. Vergrijzende samenlevingen en megatrends zoals digitalisering vragen een nieuwe manier van samenwerken, maar maken ook nieuwe oplossingen mogelijk. En meer dan in andere industrieën is het belangrijk om oplossingen te creëren voor en mét de daadwerkelijke eindgebruikers om zo real-life uitdagingen op te lossen. Op het kruispunt van al deze thema's vinden we open innovatie, living labs en het ACSELL-project.

Wat is het Interreg project ACSELL? 

Het Interreg Europe project ACSELL staat voor 'ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach'. Dit project wil de Europese publieke sector, innovatie-intermediairen en kmo's bewustmaken en versterken rond het belangrijke maatschappelijke thema van zorginnovatie. Het project realiseert dit door kmo's en andere partners van bij het begin van zorginnovatie te betrekken, en dit via een aanpak van zogenaamde interregionale 'living labs' of proeftuinen.

Samengevat wil het ACSELL-project:

  1. Alle partijen bewust maken van de voordelen van een proeftuinbenadering;

  2. Goede praktijken identificeren in onze partnerregio's voor het verbeteren van lokaal innovatiebeleid;

  3. Het innovatievermogen verhogen en de innovatieprestaties versterken;

  4. Transregionale samenwerking en actief leren bevorderen.

Meer info vind je via www.interregeurope.eu/acsell/.

Luister naar 'ACSELL Cast', een podcast over zorginnovatie in Europa!

Het ACSELL-project heeft recent ook een Engelstalige podcast gelanceerd en regelmatig verschijnen nieuwe afleveringen. Hosts van dienst zijn Sandra Evans and Daniel Buhr. Tijdens deze podcasts leer je meer over vraaggedreven innovatie in Europa en proeftuinen voor kmo's.

Je vindt de podcasts en links naar de audiokanalen hier!

Affiche van ACSELL-podcast episode 2
 

ACSELL in Vlaanderen

Voor Vlaanderen wordt hierbij onderzocht hoe het clusterbeleid kan ingezet worden. Een essentiële stakeholder is het innovatieve bedrijfsnetwerk Flanders.Health, die naar een speerpuntcluster wil doorgroeien en een belangrijke rol heeft in het Vlaams beleidsplan rond gepersonaliseerde geneeskunde.

Het ACSELL-project bouwt voort op de ervaringen uit de 'Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen' en spoort met de doelstellingen van Flanders’ Care, projecten die ondermers begeleiden richting transversale samenwerkingsmodellen en geïntegreerde business modellen.

Tevens is er een sterke overlap met andere internationale initiatieven zoals het Europese Active Assisted Living programma (AAL).