GIPOD is sleutelelement om hinderpremie toe te wijzen

Publicatiedatum

De toegang tot ondernemingen kan soms ernstig verstoord worden door openbare werken. VLAIO contacteert een deel van hen automatisch omdat ze in aanmerking komen voor de hinderpremie. Bij die selectie steunt VLAIO sterk op het GIPOD. Maar wat is het GIPOD? En hoe kunnen opdrachtgevers en lokale besturen mee voor een vlotte selectie van ondernemingen zorgen? 

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen. Deze subsidie richt zich voornamelijk op de detailhandel, de horeca en de diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. De voorwaarden van de hinderpremie voor ondernemingen vind je op www.vlaio.be/hinderpremie. Daarnaast moeten ook de openbare werken aan bepaalde voorwaarden voldoen. VLAIO doet daarvoor beroep op het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD). 

Wat is het GIPOD? 

Het GIPOD brengt gegevens samen over geplande grondwerken, werken, evenementen en hinder op het openbaar domein. De gegevens in dit uitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid zijn gestandaardiseerd waardoor ze herbruikbaar zijn. En daar maakt VLAIO graag gebruik van voor de hinderpremie. 

Welke innames in het GIPOD komen in aanmerking? 

Een grondwerk van categorie 1 met de status ‘concreet gepland’ of ‘in uitvoering’ van minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen. Enkel deze innames in het GIPOD voldoen aan de voorwaarden van de hinderpremie. Daarbij moeten zij ook minstens één van volgende hindergevolgen hebben: 

  • gemotoriseerd verkeer geen doorgang 
  • gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd hulpdiensten 
  • gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd openbaar vervoer 
  • gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd plaatselijk verkeer 
  • gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – vermindering van rijstroken 
  • gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting 
  • gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd hulpdiensten 
  • gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd openbaar vervoer 

Alleen deze hindergevolgen voldoen aan de voorwaarde dat de rijbaan geheel of gedeeltelijk afgesloten is. 

Hoe worden de ondernemingen geselecteerd? 

Momenteel gebruikt VLAIO de grondwerkzone als basis. Deze zone verruimen we met de overlappende wegvakken of kruispuntzones. Alle ondernemingen die zich in deze verruimde grondwerkzone bevinden, kunnen in aanmerking komen voor de hinderpremie. Al moet de onderneming natuurlijk ook zelf aan de voorwaarden voldoen. 

Sinds de recentste vernieuwing van het GIPOD kan de stad of gemeente bovenop de grondwerkzone ook een hinderzone intekenen en een periode van hinder aangeven. De hinderpremie van VLAIO maakt hiervan geen gebruik. De regelgeving van de hinderpremie is namelijk niet mee aangepast. Op beleidsniveau is nog niets beslist over een mogelijke overschakeling naar de ingetekende hinderzone en hinderperiode.  

Wat kunnen opdrachtgevers en lokale besturen doen? 

VLAIO wil uiteraard graag de juiste ondernemingen voor de hinderpremie contacteren. Het is daarom belangrijk dat de gegevens in het GIPOD correct geregistreerd staan. Als opdrachtgever of lokaal bestuur kan jij dat mee garanderen. 

Opdrachtgever 

De periode van het grondwerk is correct ingegeven in het GIPOD en pas je aan bij wijzigingen. Van zodra een grondwerk concreet gepland is, pas je de status van dit grondwerk in het GIPOD ook aan naar ‘concreet gepland’. 

Lokaal bestuur 

Bij elk grondwerk voeg je best de hinder en hindergevolgen toe of kijk je goed na of deze correct ingevuld werden. Werk je met een dienstenleverancier? Informeer ook hen over de hinderpremie en het bijhorende proces in het GIPOD. Zo kunnen zij de juiste informatie doorgeven. 

Delen: