Gezocht: tools voor integratie van ecosysteemdiensten

Publicatiedatum
Het Departement Omgeving zoekt in dit nieuwe PIO-project naar een methodologie om het ecosysteemdienstenconcept op te nemen in ruimtelijke besluitvorming. Kan jouw organisatie van meerwaarde zijn? Deadline voor dit bestek is 20 september.
een bij op een bloem

De opdracht: nieuwe methodologie en tools

Het Programma Innovatie Overheidsopdrachten (PIO) wil samen met het Departement Omgeving een concrete methode laten ontwikkelen voor het gebruik van het ecosysteemdienstenconcept in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

De ontwikkelde methode zal op minstens 3 cases worden getest. Levert deze alle inhoudelijke elementen voor de omschrijving van een omvattende ‘business-case’? 

Indien ja, zal het Departement Omgeving de business case gebruiken voor de opmaak van een onlineapplicatie en kennissysteem inzake het gebruik en beoordeling van ecosysteemdiensten in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

Wat wil deze methodologie beschrijven?

Wat is een ecosysteemdienst?

Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt geleverd. Het concept beschrijft dus de relatie tussen het welzijn van de mens en zijn leefomgeving. Wat zijn de gevolgen van een plan of een project op ecosysteemdiensten? Deze analyse maken is belangrijk om tot een goede besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen te komen. 

Wat is de milieueffectrapportage?

De milieueffectrapportage brengt dan weer de milieueffecten van een plan of project in beeld. Dit gebeurt door de impact op water, bodem, lucht, geluid, biodiversiteit, mens,… te analyseren. De milieueffectrapportage verloopt geïntegreerd in ruimtelijke planningsprocessen, bij complexe projecten en de omgevingsvergunningsprocedure.

Hoe interageren beiden met elkaar?

De milieueffectrapportage en een ecosysteemdienstenbenadering leveren een belangrijke bijdrage aan besluitvormingsprocessen. In dit onderzoeksproject willen we nagaan hoe en op welke manier ze dit doen. Hiermee kan dan een methodologie ontworpen worden en de nodige tools gecreëerd worden om ecosysteemdiensten succesvol te integreren in bestaande processen. Het doel is dat de ecosysteemdienstenbenadering bijdraagt aan een robuuste en gedragen besluitvorming over plannen en projecten.

Deadline: 20 september via e-procurement

Op 27 augustus is de opdracht "Gebruik van ecosysteemdiensten in de onderbouwing van de besluitvorming van ruimtelijke ontwikkingsprocessen" gepubliceerd op e-procurement. De deadline voor offertes is 20 september, 9.00 u.

 

Wil jij de overheid als klant?

Om de publieke sector te innoveren, hebben we de creativiteit van jouw bedrijf nodig! Als grote onderneming, kmo, start-up fo ontwikkelaar kun je dat nu veel makkelijker. Want Vlaanderen zet via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) nu nog meer in op innovatie. Neem een kijkje op deze website om te kijken welke commerciële kansen een innovatieve overheidsopdracht voor je bedrijf kan bieden en hoe je aan een van de projecten deelneemt. Of lees alvast onze VLAIO-pagina over PIO-projecten