Flanders Space moet Vlaamse ruimtevaarteconomie boost geven

Publicatiedatum
Het nieuwe platform Flanders Space moet de komende jaren de samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen bevorderen om de Vlaamse ruimtevaartexpertise internationaal op de kaart te zetten. De werking van het platform wordt voor de helft gefinancierd vanuit het bedrijfsleven en voor de andere helft vanuit de Vlaamse Regering.

Belang van ruimtevaarttechnologie

Ruimtevaartdiensten en -gegevens nemen een steeds belangrijkere rol op in ons dagelijks leven en zijn in tal van aardse toepassingen onmisbaar. Denk maar aan navigatie- en  telecommunicatie systemen die het mogelijk maken om over de hele wereld met elkaar in contact te staan. Daarnaast kan ruimtevaarttechnologie ook op vlak van gezondheid en klimaatverandering oplossingen bieden. Ruimtevaart en zijn afgeleide markten en diensten hebben dan ook een enorm potentieel om één van de hefbomen te zijn voor economische en sociale groei.

Internationale ruimtevaartprogramma’s

Het zwaartepunt van de acties  van Flanders Space is dan ook gericht op het verhogen van de competitiviteit van de Vlaamse ruimtevaartsector. Essentieel daarbij is dat Vlaamse ondernemingen succesvol kunnen deelnemen aan de internationale ruimtevaartprogramma’s. Om hen hierin te ondersteunen zal Flanders Space de contacten met Europese ruimtevaartagentschappen versterken zodat de Vlaamse sterktes optimaal kunnen ingezet worden binnen de strategie van deze partijen.

Om hen optimaal voor te bereiden zal Flanders Space de Vlaamse actoren helpen consortia te vormen om gezamenlijk onderzoek te doen dat relevant is voor deze Europese programma’s. Op deze manier hopen we de slaagkans bij deelname aan deze programma’s te verhogen. Zo wordt de competitiviteit van de leden verhoogd en fungeert de Vlaamse financiering als een hefboom voor het binnenhalen van grotere Europese projectbudgetten.

Frank De Winne

De oprichting van Flanders Space kadert binnen het impulsprogramma Vlaamse Ruimtevaarteconomie dat dit voorjaar door de Vlaamse Regering werd gelanceerd. Het programma voorziet meer dan 11 miljoen euro gedurende de komende vijf jaar om de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uit te breiden, ondernemerschap te stimuleren en de internationale positie te versterken. Naast de oprichting van Flanders Space worden de toegekende middelen ook ingezet om jong talent aan te trekken. Via Frank De Winne mandaten zullen Space Labs opgezet worden om na te gaan op welke manier ruimtevaartdata kunnen ingeschakeld worden om oplossingen te bieden in dagdagelijks toepassingen, en zullen er acties ondernomen worden om de burger kennis te laten maken met de wondere wereld van de ruimtevaart en de mogelijkheden die deze biedt voor onze samenleving. 

Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI)

De opdracht van Flanders Space wordt gecoördineerd vanuit de Vlaamse Ruimtevaartindustrie vzw (VRI). De aansturing gebeurt vanuit een stuurgroep voorgezeten door Vlaams minister van werk, innovatie en wetenschapsbeleid Hilde Crevits. Ondernemerskoepels UNIZO, VOKA en AGORIA, het Departement EWI, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en VLAIO maken ook deel uit van de stuurgroep.