€ 1,92 miljoen voor drie COOCK-projecten circulair bouwen en circulaire maakindustrie

Publicatiedatum
Vlaanderen heeft de ambitie om onze economie tegen 2050 circulair te maken. In het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht zetten we het COOCK-instrument in om ondernemers en organisaties te steunen bij hun circulaire omslag. Maak hieronder kennis met drie nieuw gesteunde projecten.

Wat is het COOCK-programma? 

Het COOCK-instrument zorgt voor een versnelde introductie en implementatie van technologie en kennis bij een ruime groep ondernemingen. Het doel is het overbrengen van kennis van onderzoeksorganisaties - waaronder collectieve centra, universiteiten en hogescholen, in samenwerking met federaties, bedrijfsnetwerken en/of intermediairen - naar ondernemingen. Naast een ruime kennisverspreiding via artikels, website, lezingen, filmpjes, etc., worden ook demonstraties, workshops en handleidingen voorzien. Ondernemingen krijgen zo de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën te zien én kunnen deze ook uittesten.  

€ 1,92 miljoen euro voor specifieke oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie  

Deze specifieke COOCK-oproep stond open voor projecten die inzetten op de circulaire omslag binnen de bouw- en de maakindustrie. Na evaluatie en selectie worden drie sterke projectvoorstellen gesteund voor een steunbedrag van € 1,92 miljoen.  

Post-covid zullen we onze economie op een krachtige en vooral duurzame manier moeten herlanceren. Circulaire economie kan daarbij een enorme opportuniteit zijn. Via het COOCK-instrument van VLAIO wordt wetenschappelijk onderzoek en de introductie van nieuwe kennis en technologieën versneld tot bij bedrijven gebracht en worden onze bedrijven aangemoedigd om de circulaire transitie mee waar te maken.

Hilde Crevits
Vlaams minister voor Innovatie en Wetenschapsbeleid

Korte voorstelling van de gesteunde projecten  

Een korte samenvatting van de drie geselecteerde projecten binnen de eerste COOCK-oproep voor circulair bouwen en circulaire economie: 

1. TEX2CE zet in op recycleerbaar en herbruikbaar textiel (Centexbel) 

Het project TEX2CE ‘van lineair naar circulair textiel’ wil textielbedrijven aanmoedigen om hun huidige producten opnieuw in te zetten bij eindelevensduur. Ook zoekt het project naar nieuwe producten die met zekerheid gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden. TEXCE heeft als einddoel een vermindering van het textielafval en een vermindering van textielverbranding. 

2. Remanufacturing voor waardecreatie in een circulaire maakindustrie (Sirris) 

Remanufacturing is het herbouwen van een product, met hergebruikte, herstelde en nieuwe componenten tot het originele product, met eventueel zelfs verbeterde specificaties. Sirris wil de toepassing van remanufacturing versnellen door bedrijven een pragmatische, stapsgewijze aanpak aan te brengen, met aandacht voor technologische mogelijkheden. Het project focust op machines met een hoge (rest)waarde en een relatief lange technische levensduur. 

3. Waterbewust bouwen (NCB ism VLARIO, VLAKWA, NAV en WTCB) 

De projectpartners willen bedrijven uit de ganse bouwketen ertoe aanzetten om individuele en collectieve innovatieve technologieën op vlak van waterbewust bouwen toe te passen en te integreren in hun werking. 

Voor specifieke vragen kan je terecht bij coock@vlaio.be

 

VLAIO en de Circulaire Economie 

Het transversale programma Vlaanderen Circulair ondersteunt de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen en VLAIO vervult daarin een centrale rol. De reguliere VLAIO-instrumenten worden hiertoe aangewend, met in het bijzonder COOCK-projecten, de kmo-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en living labs.  

Meer info vind je in het themadossier via vlaio.be/circulaire-economie