Een niet-Europese buitenlandse werkkracht aannemen? Vraag een vergunning aan via nieuw loket

Publicatiedatum
Ondernemingen die een niet-Europese buitenlandse persoon in dienst willen nemen, kunnen de gecombineerde vergunning voor wonen en werken vanaf 31 mei 2021 via een uniek digitaal loket aanvragen. Ongeacht de regio waar ze gevestigd zijn, of waar de werknemer zal tewerkgesteld worden.

Centraal loket voor België

Personen die niet de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben en die meer dan 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning of ‘single permit’ nodig. Die vergunning vormt zowel de toelating om te werken als om in België te wonen.

Tot nu toe had elke regio een eigen aanvraagprocedure. Vanaf 31/5 kunnen werkgevers en hun mandatarissen terecht op één plaats: Working in Belgium. Ze hoeven geen rekening meer te houden met welke overheid de vergunning uitreikt. Het loket zal de aanvragen automatisch doorsturen naar het bevoegde gewest.

Modernisering en vereenvoudiging

Het loket zorgt voor vereenvoudiging en modernisering: aanvragen op papier of per e-mail maken plaats voor een onlinetoepassing waar klanten de dossiers 24/7 kunnen indienen en raadplegen. Het loket centraliseert alle aanvragen over de verschillende gewesten heen, waardoor klanten gemakkelijk het overzicht bewaren over hun lopende dossiers. De status van een aanvraag is nu permanent te raadplegen via de toepassing, waardoor de klant niet langer contact hoeft op te nemen met de dienst om een statusupdate te krijgen.

Zodra de gewesten de dossiers hebben behandeld voor het luik werk, worden die automatisch doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Die is verantwoordelijk voor het verblijf. Als aan alle voorwaarden voldaan is, reiken zij de gecombineerde vergunning uit. De aanvrager wordt via de e-Box Enterprise, de digitale brievenbus van zijn onderneming, automatisch op de hoogte gebracht van de eindbeslissing. 

Gefaseerde aanpak

Om onmiddellijk een meerwaarde te realiseren voor zowel de gebruiker als de administraties is gekozen voor een gefaseerde aanpak.
In de huidige fase kan een onderneming of zijn vertegenwoordiger een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indienen via de onlinetoepassing op een beveiligde manier. De werkgever en de buitenlandse werknemer worden op een unieke wijze geïdentificeerd via het KBO-nummer en INSZ-nummer. Op basis van de ingegeven informatie wordt de aanvraag automatisch overgemaakt aan de bevoegde regio. Enkel als het door technische problemen niet lukt om de vergunning via het uniek loket aan te vragen, kan de aanvraag tussen 31 mei en 1 juli nog via e-mail ingediend worden. Voeg bij de e-mail een motivering van de reden waarom de aanvraag niet via het uniek loket werd ingediend.

In een tweede fase, voorzien voor het derde kwartaal van 2021, wordt de applicatie nog gebruiksvriendelijker via een aantal functies zoals de mogelijkheid om vlot aanvragen in te dienen voor meerdere werknemers in eenzelfde situatie.

In de loop van volgend jaar kunnen ook de vergunningen voor korte tewerkstellingen (minder dan 90 dagen) en de arbeidskaarten voor onbepaalde duur via het nieuw loket ingediend worden. In de tussentijd kunnen deze aanvragen nog steeds op de huidige manier ingediend worden.

 

Interessant? 

Bevindt jouw onderneming zich in deze situatie? Surf dan snel naar Working in Belgium

De applicatie Single Permit is sinds 31/05 beschikbaar.

Meer info over toelating tot arbeid