Droogte counteren met nieuwe teelten én nieuwe teelttechnieken

Publicatiedatum
VLAIO steunt enkele projecten die oplossingen zoeken voor een meer droogteresistente landbouw, zoals druppelirrigatie en lokale quinoateelt.
een tractor op een veld

2020 kent extreem droge lente

We krijgen dit jaar uitzonderlijk vroeg te maken met een eerste periode van langdurige droogte. Ook in 2018 en 2019 speelde waterschaarste onze land- en tuinbouwers parten. Om het schaarse water zo efficiënt mogelijk te gebruiken, starten landbouwers en onderzoekscentra ankele projecten om zich te weren tegen periodes van droogte. VLAIO steunt enkele projecten die oplossingen zoeken voor een meer droogteresistente landbouw.

Druppelirrigatie

Een reeks organisaties gaat onderzoeken of druppelirrigatie soelaas kan bieden in tijden van droogte. Bij het project zijn Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven, Proefstation voor de Groententeelt en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen betrokken.

In plaats van het hele veld te irrigeren, wordt er via druppelslangen net voldoende water afgezet vlak bij de plant. Door eenvoudige vochtsensoren op het veld te koppelen aan een zelflerend bodemwaterbalansmodel, weersvoorspellingen en druppelirrigatie kan er maximaal gebruik worden gemaakt van elke druppel kostbaar water.

Eerste proefveld quinoa in Vlaanderen

Nu het opnieuw zo droog is, wordt veel verwacht van quinoa. Dit pseudograan van Zuid-Amerikaanse origine is een stressbestendig gewas met interessante voedingseigenschappen. Bij landbouwers groeit de interesse in lokale teelt van quinoa. Met zijn diep wortelstelsel bleef quinoa doorgroeien terwijl aardappel-, suikerbiet- en groentepercelen kreunden onder de droogte en hitte. 

Eind vorige maand werd op Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant een proefveld quinoa gezaaid. Het Praktijkpunt tracht, samen met ILVO en Inagro, quinoateelt op grotere schaal uit te rollen in Vlaanderen. Het VLAIO-project ‘Quinoa Lokaal’ moet leiden tot lokale teelt van quinoa met een stabiel rendement, zowel in kilo’s als in euro’s.