Drone zkt aardappelboeren

Publicatiedatum
De unieke demonstrator uit de proeftuin ‘Smart Farming 4.0’, waarbij een drone ingezet wordt om de schimmelziekte alternaria in aardappelplanten te detecteren, maakt de stap van testomgeving naar echte velden. Geïnteresseerde landbouwers én dronepiloten mogen zich melden!

De proeftuin, onder leiding van ILVO, demonstreerde de afgelopen jaren met steun van VLAIO aan groenten- en fruittelers hoe ze ziektes in hun gewassen efficiënt kunnen opsporen met behulp van hyperspectrale beelden en artificiële intelligentie.

Zo tillen de projectpartners het begrip precisielandbouw naar een hoger niveau. Létterlijk, getuige de demonstrator in onderstaande video:

Interfererende gps

Hoewel de demonstrator intussen haarfijn werkt, heeft het heel wat voeten in de aarde gehad om alles goed te laten werken. “Drones zijn standaard uitgerust met veel technologie, maar dat is niet altijd positief. Zo interfereerde de ingebouwde gps van de drone bijvoorbeeld met de gps van onze hyperspectrale sensor”, aldus Jonathan Van Beek, specialist precisielandbouw bij ILVO en projectleider van de proeftuin.

Dat had tot gevolg dat de drone, die normaal gezien autonoom kan vliegen, zelfs problemen had om zijn vluchtlijn te behouden. “Het oplossen van dat soort problemen heeft veel tijd gekost.”

Tijd voor het echte werk

Maar nu staat de technologie op punt, en is het tijd voor de volgende uitdaging: het detecteren van alternaria op een echt aardappelveld. “Ons testveld is een heel gecontroleerde omgeving waar wij alle parameters nauwgezet opvolgen. Maar nu willen we nagaan of de technologie ook overeind blijft in een reële context.”

Daarvoor zetten Jonathan en zijn team deze en volgende zomer de stap van het testveld naar echte velden van landbouwers. “Daar willen we nagaan hoe de technologie reageert op ruis, zoals verschillen inzake bemestingsniveau, andere gewasvariëteiten, vochtproblemen of andere ziektes in het veld.”

Geïnteresseerde landbouwers en dronepiloten mogen mailen naar jonathan.vanbeek@ilvo.vlaanderen.be.

Partners van de proeftuin ‘Smart Farming 4.0: ILVO, imec, Flanders Make, KU Leuven (MeBioS), VITO, Proefcentrum Fruitteelt.

 

Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal

De proeftuin ‘Smart Farming 4.0’ is beëindigd, maar de vervolgstappen maken deel uit van het pas opgestarte project ‘Dronedata’, een van de nieuwe begeleidingstrajecten voor het implementeren van industrie 4.0-technologie. Met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie.