Dien tijdig je aanvraag in voor steunzones Limburg en de ruime Kempen

Publicatiedatum
Op 30 april 2015 werden Limburg en de ruime Kempen erkend als steunzone (of ‘ontwrichte zone’). Deze erkenning geldt voor een periode van 6 jaar. Aanvragen voor deze steunzones kunnen dus nog ingediend worden tot uiterlijk 30 april 2021.
Bedrijventerrein in Vlaanderen

Wat is een steunzone?

In een steunzone kunnen bedrijven gebruik maken van een steunmaatregel waarbij de loonkost gedurende 2 jaar verminderd wordt voor extra arbeidsplaatsen die gecreëerd worden als gevolg van nieuwe investeringen in deze steunzones.

Firma’s in de Kempen en Limburg bekijken best op dit moment of er nog een aanvraag kan worden ingediend voor deze steunmaatregel. De derde steunzone rond Zaventem-Vilvoorde werd pas erkend in 2018. De aanvragen voor die steunzone kunnen nog ingediend worden tot 30 november 2024.

Verdere toepassing

Als het formulier tijdig wordt ingediend kan de maatregel na 30 april 2021 nog verder worden toegepast in Limburg en de Kempen. De werkgever heeft vanaf het einde van de voltooiing van zijn investeringsproject (d.i. het moment van ingebruikname van de investering) drie jaar de tijd om mensen aan te werven die onder het toepassingsgebied vallen van deze steunaanvraag. Het steunvoordeel per extra werknemer beloopt vervolgens telkens 24 maanden vanaf het moment van de indiensttreding. 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: 

Stel dat je in maart 2021 een aanvraag indient voor een logistieke uitbreidingsinvestering in je bedrijf die in juni 2021 in gebruik zal worden genomen. Voor alle jobs die extra gecreëerd worden als gevolg van deze investering in de periode tot en met mei 2024, zal je in dit voorbeeld gebruik kunnen maken van deze 25% vermindering van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Voor een job die als gevolg van deze investering bijvoorbeeld gecreëerd wordt in februari 2022, zal je tot en met januari 2024 deze maatregel nog moeten toepassen. Stel dat je in het kader van die investering in april 2024 nog een bijkomende magazijnier in dienst kan nemen, dan mag je tot en met maart 2026 gebruik maken van dit steunvoordeel voor deze job.

Verlenging? 

Op basis van de huidige regelgeving (die verwijst naar criteria uit de wet Renault) is een gewone verlenging van de huidige steunzones niet mogelijk. Er wordt momenteel echter in samenspraak met de Vlaamse Regering op federaal niveau onderzocht óf en in welke mate de maatregel eventueel kan worden aangepast, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de Europese regelgeving.