Corona compensatiepremie nu ook door Vlaamse Regering bekrachtigd

Publicatiedatum
De corona compensatiepremie is op vrijdag 10 april door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Een aanvraag kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.
net om vissen te vangen

Wat is de corona compensatiepremie?

Omwille van de coronavirusmaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen van de Nationale Veiligheidsraad een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. De corona compensatiepremie bedraagt € 3.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.500, ook indien de zelfstandige verplicht werd om de deuren te sluiten. 

De corona compensatiepremie is op 10 april door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

Voor wie is deze premie?

Je bent:

  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78 
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Lees hier aandachtig de voorwaarden waaraan je moet voldoen om deze premie te krijgen.

Aanvragen mogelijk vanaf 1 mei

Een aanvraag kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.

De aanvraag moet online ingediend te worden uiterlijk op 30 juni 2020. Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

De omzetdaling van 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden. VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

 

Blijf op de hoogte 

Blijf op de hoogte van ons VLAIO-nieuws over de coronacrisis en de steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemers door je in te schrijven op de VLAIO nieuwsbrief. Het nieuws op www.vlaio.be/corona verschijnt ook op onze FacebookTwitter of LinkedIn

 

Delen: