Chemie- en kunststofsector pioniert met interregionale innovatie

Publicatiedatum
We zetten de gewestsgrenzen open en steunen voortaan innovatieprojecten tussen Brusselse, Vlaamse en Waalse (grote) bedrijven en kennisinstellingen.
ondertekening Catalisti, VLAIO

Uniek princiepsakkoord

Brusselse, Vlaamse en Waalse ondernemingen die binnen eenzelfde innovatieproject samenwerken met steun van de overheid. Het lijkt een evidentie, maar dit was enkel onder strikte voorwaarden mogelijk voor kmo’s. Onder impuls van de chemie- en kunststofsector zetten we voortaan de gewestgrenzen open om gezamenlijke innovatieprojecten tussen grotere bedrijven en kennisinstellingen uit de verschillende landsdelen te ondersteunen. Hiervoor is een uniek princiepsakkoord ondertekend door Catalisti, de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, Greenwin, de Waalse innovatiecluster voor duurzame technologieën, en de regionale overheidsorganisaties VLAIO, SPW Recherche en Innoviris

Bart Candaele

Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest maken vandaag duidelijk dat ze de klant centraal stellen en dat onderlinge grenzen geen rol spelen in de gezamenlijke wens om bedrijven te steunen om te innoveren. Dat zal op termijn alle drie de gewesten ten goede komen.

Bart Candaele
waarnemend administrateur-generaal VLAIO
ondertekening publiek

De kracht van innovatie schuilt in samenwerking

De kracht van innovatie schuilt in samenwerking: tussen grote bedrijven en kmo’s, tussen ondernemingen en kennisinstellingen, tussen partners uit binnen- en buitenland. In België toont het kmo-programma Bel-SME aan dat ook interregionale samenwerking tussen partners uit de verschillende gewesten economische en maatschappelijke meerwaarde biedt. Op vraag van de chemie- en kunststofsector worden dergelijke ‘grensoverschrijdende’ innovatie-projecten nu ook mogelijk voor grote bedrijven en clusterprojecten. De agentschappen van de drie gewestelijke overheden – VLAIO (Vlaanderen), SPW Recherche (Wallonië) en Innoviris (Brussel) – zetten daarvoor een gecoördineerde samenwerking met aangepaste procedures op poten.

Delen: