Al meer dan 2000 overbruggingsleningen goedgekeurd

Publicatiedatum
VLAIO keurde al meer dan 2000 overbruggingsleningen goed. Dat komt overeen met een totaalbedrag van ongeveer 250 miljoen euro. De overbruggingslening is een crisisinstrument dat ondernemers met acute liquiditeitsnoden helpt.

Crisisinstrument 

 De Vlaamse Regering zette dit aangepast financieringssysteem op om bedrijven te ondersteunen tijdens de Covid-19 pandemie. Maar terwijl de economie zich langzaam herstelde van de gevolgen van de pandemie diende zich een nieuwe crisis aan door de oorlog in Oekraïne. Het initieel besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 werd meermaals gewijzigd om tegemoet te kunnen komen aan financieringsbehoeften van ondernemingen als gevolg van deze crisis. 

Gezonde bedrijven door crisis loodsen 

De vernieuwde overbruggingslening moet alle gezonde ondernemingen door de crisis loodsen. De lening werd in het kader van de energiecrisis uitgebreid: het plafond werd opgetrokken tot maximaal twee miljoen euro en de steun werd ook beschikbaar voor grote ondernemingen. De liquiditeitsproblemen waar de onderneming mee kampt, moeten voortvloeien uit stijgende (energie)kosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Als die link onvoldoende duidelijk is, kan een aanvraag geweigerd worden. VLAIO gaat bij elke aanvraag het intrinsieke gezonde karakter en de terugbetalingscapaciteit van de aanvrager na via diverse vormen van controle en bewijsstukken. Wanneer nodig kan een kredietcomité ingeroepen worden om te oordelen over de terugbetalingscapaciteit.  

2000 goedgekeurde aanvragen 

Intussen werd de kaap van 2000 goedgekeurde overbruggingsleningen overschreden sinds de opstart van de lening in 2022.  Dat komt overeen met een totaalbedrag van 250 miljoen euro. De doorlooptijd voor het beoordelen van de kredietaanvraag bedraagt bij VLAIO in normale omstandigheden gemiddeld 15 werkdagen. Als een kredietcomité betrokken wordt, duurt het langer. Goedgekeurde aanvragen worden doorgestuurd naar PMV, die vervolgens de leningsovereenkomst opmaakt.  

Tijdelijk instrument 

De steun via de overbruggingslening is dringend en nodig, maar tijdelijk. De lening kan aangevraagd worden tot 15 december 2023 tenzij de budgettaire middelen vroeger zijn uitgeput. Recent werd een rentewijziging aangekondigd als gevolg van een stijging van de basisrente op Europees niveau. Die rentewijziging ging in vanaf 1 april.