86 innovatieve starters krijgen steun om hun ambitieuze plannen waar te maken

Publicatiedatum

De derde oproep ‘innovatieve starterssteun’ resulteerde in de selectie van 86 innovatieve startersprojecten. Elk ontvangen ze 50.000 euro steun van VLAIO. Naast financiële steun krijgen deze ambitieuze startende ondernemers begeleiding om hun vernieuwende ideeën waar te maken. En of ze ambitieus zijn: bij het succesvol realiseren van hun plannen verwachten zij een geschatte economische impact van ruim 400 miljoen euro en honderden nieuwe jobs in Vlaanderen.

Derde oproep innovatieve starterssteun  

Na de twee proefoproepen lanceerde VLAIO begin 2023 een derde oproep innovatieve starterssteun. Hiermee werd innovatieve starterssteun verankerd als een terugkerend programma, ingebed in het reguliere steunaanbod van VLAIO. 

Innovatieve starterssteun richt zich tot starters die niet ouder zijn dan twee jaar en een pioniersrol in hun sector vervullen. Deze steunmaatregel werd in het leven geroepen omdat innovatieve starters doorgaans grote drempels ervaren bij de toegang tot reguliere subsidie- en andere financieringskanalen. De innovatieve starterssteun focust net op deze groep, en voorziet 50.000 euro en begeleiding voor beloftevolle starters. De steun is ook een duwtje in de rug bij het overtuigen van private financiers, zodat die bereid zijn verder te investeren in de groei van deze starters.

Innovatieve starterssteun vult een gat op in onze ondersteuningsaanbod.  We steunen hiermee jonge en ambitieuze ondernemers die nog in een zeer onzekere fase zitten. Via deze financiële steun helpen we hen over de initiële financieringsdrempel om hun idee verder vorm te geven en een bedrijf op te richten. Zo tonen we dat Vlaanderen in jonge starters gelooft en hen kansen wil bieden. De geselecteerde starters bruisen van ambitie en  zien er allemaal enorm beloftevol uit met een groot economisch potentieel.

Jo Brouns
Vlaams minister van Economie en Innovatie

Groeien met meer VLAIO partners

Het programma bleef ongewijzigd ten opzichte van de vorige oproep van 2022. Wel werden drie bijkomende partners uit het VLAIO Netwerk betrokken. Naast Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders’ Space, Flanders DC en VLAIO Team Bedrijfstrajecten, zorgden dit jaar ook Flanders’ FOOD, BlueHealth Innovation Center en LRM - Limburg Startup mee voor instroom. Op die manier kon het programma innovatieve starterssteun een grotere groep starters bereiken.

Aanmeldingen en preselectie

De derde oproep leverde opnieuw een breed scala aan innovatieve projecten op. Elke VLAIO-partner kon uit de aanmeldingen een 10-tal starters als kandidaat voorstellen aan VLAIO voor preselectie. 161 beloftevolle starters meldden zich, waarvan er 101 een steunaanvraag indienden. Zij mochten in mei meedingen naar de subsidie via een pitch. De starters werden doorheen dit proces begeleid bij de uitwerking van hun ondernemersidee. 

VLAIO selecteert 86 starters

Uit de 101 aanvragen selecteerde VLAIO 86 starters omwille van hun pioniersrol, aanpak van uitdagingen met een realistisch plan, het competente team en de ambitie een belangrijke economische impact te creëren. De starters bevinden zich in alle Vlaamse provincies en vertegenwoordigen diverse domeinen.  

Voor alle 86 geselecteerde projecten samen werd een steun van 4.300.000 euro toegekend, waarvan de gezamenlijke economische impact bij succes wordt geschat op ruim 400 miljoen euro en honderden jobs.   

Delen: