5 tips om een innovatieplan op te stellen

Publicatiedatum
“Wie een ontwikkelingsproject wil indienen, heeft een innovatieplan nodig,” vertelt Bjorn Kiekens, bedrijfsadviseur bij VLAIO. “En ik heb al heel vaak ervaren dat zoiets bij ondernemers met heel wat onzekerheid en twijfels gepaard gaat."
innovation

Tip 1: identificeer je grootste uitdagingen en luister naar je kleine stemmetje

Bjorn Kiekens: “Ervaren sales mensen herkennen het wel. Dat kleine, bange stemmetje dat net na het euforisch gevoel van een nieuw project of grote deal zijn kop opsteekt. ‘Shit, wat heb ik mezelf nu weer aangedaan’; ‘oei, dit project kan hierop vastlopen en het is nog niet helemaal zeker of we dit wel kunnen oplossen, …’. Dat stemmetje moet je in deze fase volop aan het woord laten om je grootste uitdagingen in beeld te brengen. 

Een brainstorm – al dan niet begeleid door externe partners – is daarvoor de meest aangewezen methode. Focus daarbij vooral op de onzekerheden en moeilijkheden: waar bestaat er kans dat we met onze neus tegen de muur lopen? Zijn er zaken die we mogelijk niet kunnen realiseren? Wat vraagt nog extra studie- en onderzoekwerk? Waarmee bouwen we nieuwe kennis op?”

Bjorn Kiekens

Je moet regelmatig bijsturen. Zoals collega Marc Sevenants al opmerkte in ‘5 tips voor een geslaagd project’: bezin eer je begint.

Bjorn Kiekens
VLAIO bedrijfsadviseur

Tip 2: bouw je werkpakketten op volgens deze grootste uitdagingen

Bjorn Kiekens: “Vervolgens cluster je waar mogelijk die uitdagingen en moeilijkheden en bepaal je hun prioriteiten. In projectwerking zie ik vaak een chronologische opbouw van werkpakketten, met beschrijvingen als: ’literatuurstudie, behoefte analyse, technisch design, bouw prototype, testen’. Ik adviseer toch graag een andere aanpak voor plannen van innovatieprojecten: teken je werkpakketten uit volgens de uitdagingen die je geïdentificeerd hebt. Die werkpakketten kunnen dan thema’s behandelen als: ‘ontwikkeling visiesysteem, uitwerking van AI algoritmes, bouwen van predictieve modellen, ontwerp van aankoppelingssysteem,…’ “

Tip 3: duidelijke doelstellingen definiëren

Bjorn Kiekens: “Beschrijf elk werkpakket zo scherp mogelijk met concrete doelstellingen en meetbare resultaten (streefwaarden). Je formuleert ze best volgens het SMART principe. Zo geef je heel concreet voor jezelf aan waar de grenzen van een succesvolle innovatie liggen. En zo kan je ze ook helder en transparant delen met anderen. Zeker wanneer je delen van je project uitbesteedt, is dit van cruciaal belang om onnodige discussies over het op te leveren resultaat te vermijden. 

Tip 4: concretiseer de aanpak, bepaal de tijdsbesteding

Bjorn Kiekens: “In een volgende fase deel je je werkpakket op in subtaken. De vraag die je hierbij best hanteert: wat ga je nu effectief DOEN om tot deze doelstelling te komen? Welke taken zijn hier allemaal voor nodig. Hoe concreter je het maakt, hoe eenvoudiger het is om er de tijdsbesteding voor te bepalen. Tip: Heb je het gevoel dat het toch nog wat koffiedik kijken is, hoeveel tijd een bepaalde taak in beslag zal nemen, probeer ze dan verder op te splitsen in kleinere taken.”

Spreek alsjeblief niet over ‘snel en nauwkeurig’ als doelstelling, maar wel bijvoorbeeld ‘binnen de 3 seconden’ en met een ‘nauwkeurigheid van 0,5 mm’.

Bjorn Kiekens
Bjorn Kiekens
VLAIO bedrijfsadviseur

Tip 5: Voorzie mijlpalen en feedbackmomenten met je klanten 

Tot slot houdt Bjorn een warm pleidooi voor de befaamde Gantt chart: “Het maakt meteen de doorlooptijden van elke taak en het totale werkpakket duidelijk. De Gantt chart visualiseert welke taken en werkpakketten parallel of sequentieel verlopen. Laat bij het opstellen ervan niet na om verschillende mijlpalen te definiëren. Daarmee kan je de verschillende werkpakketten nog beter op elkaar afstemmen. Waar mogelijk verdient het ook aanbeveling om je klanten en gebruikers te betrekken in geplande terugkoppelingsmomenten.”

 

VLAIO tips voor ondernemers

Onze bedrijfsadviseurs geven je raad over alle aspecten van het runnen van een bedrijf. Lees hier hoe VLAIO en haar partners advies en ondersteuning op maat van jouw bedrijf bieden. 

Met onze tips willen we jou als ondernemer inspireren en informeren. Je vindt alle VLAIO tips verzameld op www.vlaio.be/VLAIOtips.

Abonneer je hier op onze VLAIO nieuwsbrief en ontvang elke 2 weken de nieuwste tips rechtstreeks je mailbox.

 

Delen: