33 Baekeland- en 10 innovatiemandaten goedgekeurd

Publicatiedatum
33 Baekelandprojecten en 10 innovatiemandaten kunnen starten - in totaal goed voor meer dan 10 miljoen euro steun! Ontdek ze hier.

33 Baekeland projectaanvragen goedgekeurd

Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd.
Er werden binnen deze oproep 63 Baekeland-aanvragen ingediend. De kandidaatmandatarissen werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. 33 Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen voor steun in aanmerking, goed voor een totaal steunvolume van 8,4 miljoen euro.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde Baekeland-mandaten van deze oproep zijn:

HBC.2020.2202, HBC.2020.2203, HBC.2020.2206, HBC.2020.2214, HBC.2020.2215, HBC.2020.2227, HBC.2020.2242, HBC.2020.2243, HBC.2020.2246, HBC.2020.2248, HBC.2020.2250, HBC.2020.2252, HBC.2020.2258, HBC.2020.2260, HBC.2020.2263, HBC.2020.2264, HBC.2020.2266, HBC.2020.2272, HBC.2020.2274, HBC.2020.2279, HBC.2020.2280, HBC.2020.2283, HBC.2020.2285, HBC.2020.2287, HBC.2020.2288, HBC.2020.2292, HBC.2020.2294, HBC.2020.2300, HBC.2020.2302, HBC.2020.2304, HBC.2020.2306, HBC.2020.2308, HBC.2020.2314.

Alle aanvragende bedrijven en kandidaten ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing.

10 innovatiemandaten goedgekeurd

De Innovatiemandaten (IM) zijn een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen.

Er werden binnen deze oproep 21 IM-aanvragen ingediend, waarvan 11 aanvragen gericht op de voorbereiding van de oprichting van een spin-off bedrijf (zogenaamde ‘spin-off mandaten’).
Voor innovatiemandaten werden 10 projecten geselecteerd voor steun, waarvan 3 spin-off mandaten. Dit alles voor een totaal steunbedrag van 1,7 miljoen euro.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde innovatiemandaten van deze oproep zijn:

  • IM fase 1: HBC.2020.2205, HBC.2020.2367

  • IM Spin-off:  HBC.2020.2261, HBC.2020.2297, HBC.2020.2313

  • IM fase 2: HBC.2020.2235,  HBC.2020.2254, HBC.2020.2275, HBC.2020.2296, HBC.2020.2315

Alle aanvragers ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing.

Ook interesse? Waag je kans! Nieuwe oproep open tot 1 september 2020!

Inmiddels werden de nieuwe oproepen gelanceerd (voor meer info: oproep Baekeland-mandaten of oproep innovatiemandaten), beiden met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 1 september 2020.