32 Baekelandprojecten en 11 innovatiemandaten kunnen starten

Publicatiedatum
32 Baekelandprojecten en 11 innovatiemandaten kunnen starten - in totaal goed voor meer dan 10 miljoen euro steun! Ontdek ze hier.

32 Baekelands goedgekeurd, goed voor 7,8 miljoen euro steun

Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd. Op 25 maart 2019 werd de tweede oproep van dit jaar afgesloten en werden 51 Baekeland-aanvragen ingediend. Alle kandidaten werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. 32 Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen voor steun in aanmerking, goed voor een totaal steunvolume van 7,8 miljoen euro.

Projectnummers gesteunde Baekeland-mandaten

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde Baekeland-mandaten voor de eerste oproep van 2019 zijn: HBC.2019.2151, HBC.2019.2153, HBC.2019.2155, HBC.2019.2157, HBC.2019.2159, HBC.2019.2160, HBC.2019.2161, HBC.2019.2162, HBC.2019.2163, HBC.2019.2165, HBC.2019.2166, HBC.2019.2171, HBC.2019.2173, HBC.2019.2175, HBC.2019.2176, HBC.2019.2178, HBC.2019.2179, HBC.2019.2180, HBC.2019.2185, HBC.2019.2190, HBC.2019.2192, HBC.2019.2194, HBC.2019.2198, HBC.2019.2200, HBC.2019.2204, HBC.2019.2212, HBC.2019.2214, HBC.2019.2216, HBC.2019.2219, HBC.2019.2221, HBC.2019.2222, HBC.2019.2224.
Alle aanvragende bedrijven en kandidaten ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing.

 

11 innovatiemandaten goedgekeurd, goed voor 2,5 miljoen euro steun

De innovatiemandaten (IM) zijn een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen. Op 25 maart 2019 werden 22 IM-aanvragen ingediend, waarvan 13 aanvragen gericht op de voorbereiding van de oprichting van een spin-off bedrijf (zogenaamde ‘spin-off mandaten’). Deze ‘spin-off mandaten’ werden op een apart college beoordeeld door een jury met onder meer mensen uit de financiële en businesswereld. Voor innovatiemandaten werden 11 projecten geselecteerd voor steun, waarvan 7 spin-off mandaten. Dit alles voor een totaal steunbedrag van 2,5 miljoen euro.

Projectnummers gesteunde innovatiemandaten

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde innovatiemandaten voor de eerste oproep zijn: HBC.2019.2177, HBC.2019.2181, HBC.2019.2182, HBC.2019.2186, HBC.2019.2187, HBC.2019.2191, HBC.2019.2196, , HBC.2019.2209, HBC.2019.2213, HBC.2019.2218, HBC.2019.2223.
Alle aanvragers ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing..
 

 

Ook interesse? Waag je kans! Nieuwe oproep open tot 3 september

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 3 september 2019. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten. 

Kom langs voor een verkennend gesprek op 20 augustus 2019

Potentiële aanvragers kunnen voor een verkennend gesprek van 1 uur langskomen bij VLAIO. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 20 augustus 2019 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Registreer je met dit webformulier. Je ontvangt uiterlijk één week voor de geplande datum nog een bevestiging met de juiste plaats (vergaderzaal) en het uur.

Voor meer informatie kan je een e-mail naar baekeland-IM@vlaio.be sturen.