31 ideeën ingediend voor de City of Things-oproep 2022

Publicatiedatum
Op 1 juni sloot VLAIO de eerste fase van de City of Things-oproep 2022 af. In deze fase dienen lokale besturen en hun partners ideeën in om tot oplossingen te komen voor complexe maatschappelijke problemen. Met de oproepen City of Things steunt VLAIO kennisopbouw en samenwerking tussen lokale besturen en bedrijven. Deze vijfde oproep heeft een budget van 10,9 miljoen euro en projecten kunnen maximaal op 1 miljoen euro beroep doen.

De projecten moeten aansluiten bij een van de zes smart city domeinen: Smart Economy, Smart Government, Smart People, Smart Living, Smart Mobility en Smart Environment. We zien een mooie spreiding over deze onderwerpen onder de ingediende ideeën: er werden een tiental projecten ingediend rond economie en eenzelfde aantal rond omgeving. Vijf ideeën willen de mobiliteitsproblematiek beter aanpakken. Telkens een drietal projecten zetten in op een vlottere dienstverlening van de overheid of werken rond mensen.

De focus van deze oproep ligt opnieuw op het opschalen en implementeren van reeds onderzochte en geteste concepten, maar nieuwe ideeën of herwerkte ideeën, die al in vorige oproepen ingediend werden, zijn ook welkom. Opschaling, interoperabiliteit, herbruikbaarheid en open data zijn de hoekstenen van de oproep.

Volgende fase

Op 16 juni pitchen de lokale besturen en hun partners hun ideeën aan elkaar in het Vlaams Parlement. Zo krijgen ze op korte tijd een overzicht van de ideeën die er leven in de Vlaamse lokale besturen en kunnen ze op zoek gaan naar samenwerkingen. Zo kunnen partners zich aansluiten bij een gepitcht idee of kunnen verschillende ideeën samengevoegd worden om uiteindelijk een gezamenlijk dossier in te dienen.

Een Seed sessie op 5 juli brengt de indieners van de ideefiches nogmaals samen om kruisbestuiving, matchmaking en kennisdeling tussen gelijkaardige ideeën te bekomen. De indieners van de ideeën kunnen er ook gerichte domeinspecifieke expertise, inhoudelijke feedback en technologische advies inwinnen. Ten laatste op 3 oktober worden de finale dossiers verwacht bij VLAIO.

Ook volgend jaar een oproep

Is het niet gelukt voor deze oproep om een idee in te dienen, maar zit je met een uitdaging die je graag verder zou onderzoeken en in de praktijk brengen? Volgend jaar is er opnieuw een City of Things-oproep in samenwerking met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dienstverlener KPMG kan je - door steun van VLAIO - nu al gratis ondersteunen bij het uitwerken van een projectidee. Aarzel niet hiervoor contact op te nemen via cityofthings@vlaio.be of gderoo@kpmg.be.

Delen: