2de oproep Innovatiemandaten open

Publicatiedatum
Innovatiemandaten richten zich op postdoctorale onderzoekers die een onderzoeksproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.

De tweede oproep voor 2018 is opengesteld, met uiterste indieningsdatum op maandag 3 september 2018 om 12.00 uur. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van voorgaande oproepen, maar vanaf deze oproep gebeurt de indiening via een online module. De online module zal voor 15 juli beschikbaar zijn.

Wat zijn innovatiemandaten?

Het doel van de innovatiemandaten is om strategisch basisonderzoek uit te voeren met het oog op een transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nieuw op te richten spin-off bedrijf. Meer informatie is te vinden in de handleiding Innovatiemandaten.

Hoe maak je een projectaanvraag?

We hebben templates beschikbaar voor de opmaak van een projectaanvraag, verschillend per type innovatiemandaat. Ook hier geldt dat de begroting dient opgemaakt te worden aan de hand van de Excel-template die hiervoor ter beschikking staat. Voor de innovatiemandaten die onmiddellijk starten met Fase 2 dient tevens een bedrijfsinformatiefiche opgemaakt te worden. Alle documenten vind je hier op de website

Verkennend gesprek

Potentiële indieners kunnen voor een verkennend gesprek langskomen. Zo een bespreking neemt ongeveer 1 uur in beslag. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 5 juli en 23 augustus 2018 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren.