21 Baekeland projectaanvragen goedgekeurd

Publicatiedatum
Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd. Voor de tweede oproep van dit jaar werden 38 Baekeland-aanvragen ingediend. Tweeëndertig kandidaten werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. 21 Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen voor steun in aanmerking, goed voor een totaal steunvolume van 5,8 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten zie je hieronder.

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 22 maart 2022. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten.

Voor wie interesse heeft, of een voorstel vooraf wil bespreken met een adviseur, wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. Een verkennend gesprek kan aangevraagd worden, via dit webformulier.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde Baekeland-mandaten voor de tweede oproep van 2021 zijn:

HBC.2021.0796

HBC.2021.0797

HBC.2021.0802

HBC.2021.0811

HBC.2021.0812

HBC.2021.0814

HBC.2021.0815

HBC.2021.0816

HBC.2021.0823

HBC.2021.0824

HBC.2021.0830

HBC.2021.0832

HBC.2021.0833

HBC.2021.0836

HBC.2021.0841

HBC.2021.0849

HBC.2021.0851

HBC.2021.0852

HBC.2021.0862

HBC.2021.0865

HBC.2021.0872

Alle aanvragende bedrijven en kandidaten ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing.