Innovatiecafé (English event) (Gent)

The innovation café offers you the opportunity to meet young researchers. Engage in a debate about innovative research with a possible outcome of a collaboration and/or a recruitment. The pitchers are preselected by a panel of judges to guarantee high quality.

Dit event is afgelopen

[Dutch translation below]

PhD Innovation Café 2023: What can your company obtain from doctoral research? 

Voka and UGent PhD Community organize a knowledge exchange between entrepreneurs and doctoral researchers. These contacts can initiate new perspectives and provide a stronger connection between academia and society. In addition, it offers an exclusive opportunity to meet various organizations with young researchers and their competencies.

The focus lies on “knowledge exchange”: Doctoral researchers propose their findings to entrepreneurs with a short pitch. The pitchers focus on innovative aspects of their PhD. 

The innovation café: for entrepreneurs and talented managers

 • Knowledge exchange between entrepreneurs and doctoral researchers

 • Networking with PhD-researchers, with a possible future recruitment

 • Introducing innovation in your company

 • Being up to date with high-quality research

 • Building cooperation with young researchers: Providing data for analysis, conducting research, R&D by PhD…

 • Meeting, debating, suggesting ideas for ( future ) research

What can I expect? 

 • 12 doctoral students pitch on the innovative aspects of their PhD. 

 • To ensure high quality, the PhD-researchers receive a full day pitch training and the best pitchers will be selected by a panel of judges. 

 • Innovative study within various fields, amongst other things health, biotech, chemicals, pharmaceutics, IT, engineering & marketing

 • Q&A

 • Language: English

 • Confidential research information from UGent should be dealt with discretion. 

Meet the pitchers

The doctoral researchers are looking for cooperation, recruitment or entrepreneurial opportunities. 

The faculties of engineering and (bio-)science are strongly represented in this edition. The Phd Innovation Café is an interesting pitching event for companies active in the logistics sector, bio-industry, production and development. Companies from pharma, chemistry, automotive, human capital and wood technology will be meeting interesting profiles on 17 May as well!

A pitch from innovative PhD students

To be announced

Something for you? 

 • You are an entrepreneur or talent manager.

 • You are interested in networking with PhD researchers,  with an option on a future recruitment.

 • You want to be up-to-date with high-quality research.

 • Initiate a cooperation with young researchers: Providing data for analysis, conducting research, developing R&D,…

 • You will get to know, go in debate or provide ideas for ( future ) research.

Program

 • 15:00 - Reception - Welcome with a drink

 • 16:00 - Start of pitching sessions part 1

 • 17:00 - Break

 • 17:20 - Start of pitching sessions part 2

 • 18:10 - Voting & announcement Audience Award

 • 18:20 - Networking reception - Engage in a debate with the doctoral researchers or attract a future recruitment

 • 20:00 - Closing

PhD Innovation Café 2023: wat kan jouw bedrijf uit doctoraatstudies halen?

Voka en de UGent PhD Community organiseren kennisuitwisseling tussen ondernemers en doctorandi. Deze contacten kunnen nieuwe perspectieven initiëren en zorgen voor een sterkere band tussen wetenschap en maatschappij. Daarnaast biedt het een unieke opportuniteit om verschillende organisaties te laten kennismaken met jonge onderzoekers en hun competenties. 

De focus ligt op ‘knowledge exchange’: doctorandi stellen hun onderzoek kort voor aan ondernemers in een pitch. De pitchers focussen op innovatieve aspecten van hun doctoraat.

Het Innovatiecafé: voor ondernemers en talent managers

 • Knowledge exchange tussen ondernemers en doctoraatsonderzoekers
 • Netwerken met PhD-onderzoekers, eventueel met het oog op toekomstige aanwerving 
 • Innovatie introduceren in je bedrijf
 • Je bent weer up to date met hoogstaand innovatief onderzoek
 • Samenwerking uitbouwen met jonge onderzoekers: data aanleveren voor analyse, uitbesteding onderzoek, R&D laten uitwerken door PhD … 
 • Ontmoeten, in debat gaan, ideeën aanreiken voor (toekomstig) onderzoek

Wat kan je verwachten?

 • Doctorandi pitchen over de innovatieve aspecten van hun doctoraat
 • Om hoge kwaliteit te waarborgen, krijgen de PhD-onderzoekers een full day pitch training en selecteert een jury de beste pitchers 
 • Innovatief onderzoek binnen verschillende domeinen, o.a. topics health, biotech, chemie, farmaceutica, IT, engineering & marketing
 • Q&A 
 • Taal: Engels 
 • Confidentiële onderzoeksinformatie van UGent dient confidentieel behandeld te worden

Ontmoet de pitchers

De doctoraatsonderzoekers zijn op zoek naar samenwerking, aanwerving of ondernemerskansen.

De faculteiten engineering en (bio-)wetenschappen zijn sterk vertegenwoordigd in deze editie. Het Phd Innovation Café is een interessant pitching event voor bedrijven actief in de logistieke sector, bio-industrie, productie en ontwikkeling. Ook bedrijven uit pharma, chemie, automotive, human capital en houttechnologie zullen op 17 mei interessante profielen ontmoeten!

Een pitch van innovatieve doctorandi 

Nader te bepalen 

Iets voor jou?

 • Je bent een ondernemer of talent manager 
 • Je wil netwerken met PhD-onderzoekers, eventueel met het oog op toekomstige aanwerving 
 • Je wil up-to-date zijn met hoogstaand innovatief onderzoek
 • Je wil een samenwerking uitbouwen met jonge onderzoekers: data aanleveren voor analyse, uitbesteding onderzoek, R&D laten uitwerken...
 • Je wil ontmoeten, in debat gaan of ideeën aanreiken voor (toekomstig) onderzoek

Programma

 • 15:30 - Onthaal - Verwelkoming met een drankje
 • 16:00 - Start pitchsessies deel 1
 • 17:00 - Pauze 
 • 17:20 - Start pitchsessies deel 2 
 • 18:10 - Stemming en bekendmaking Publieksprijs
 • 18:20 - Netwerk receptie - In debat treden met doctoraatonderzoekers of een toekomstige aanwerving strikken
 • 20:00 - Einde innovatiecafé

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Voka Box Lammerstraat 18 9000 Gent