Innovatie: Samen slimmer innoveren

Voka is een belangrijke partner om bedrijven het belang van innovatie duidelijk te maken en hen de opportuniteiten ervan te doen inzien. Voor een robuuste, toekomstbestendige economie is een tijdige omschakeling hypernoodzakelijk, zo niet dreigen de bedrijven én Vlaanderen achterop te geraken. Innovatie is noodzakelijk om de groei van de productiviteit aan te zwengelen en de concurrentie met de buurlanden blijvend het hoofd te bieden. Door deel te nemen aan innovatie initiatieven, inspireren en stimuleren wij je om gericht werk te maken van concrete innovatiethema’s in uw bedrijf. Via matchmakingsessies brengen wij je in contact kennisinstellingen en onderzoeksgroepen met focus op innovatie en transformatie. Op die manier creëer je samen nieuwe opportuniteiten.

Voor wie?

 • bedrijfsleiders 
 • R&D-verantwoordelijken 
 • innovatiemanagers 
 • productontwikkelaars,...  

Wat kan je verwachten?

 • innovatieve know how die beschikbaar is bij o.a. kennisinstellingen beschikbaar stellen aan ondernemers 
 • bedrijven die innovatievraagstukken hebben, in contact brengen met de wetenschapper  

Hoe pakken we dit aan?

 • info & adviessessies waarbij we de ondernemer met vragen rond innovatie doorverwijzen naar de juiste partner en/of producten/diensten 
 • inspiratiesessies om ondernemers te sensibiliseren en te informeren over innovatie en de voornaamste issues die daarbij opduiken.  
 • machtmakingsessies die de link leggen tussen wetenschap en bedrijfsleven 
 • kortlopend traject (3 à 4 halve dag sessies) waarbij we bedrijven die meer ondersteuning nodig hebben effectief ook praktische bruikbare handvaten aanreiken om hun innovatief project verder uit te werken tijdens de sessies 
 •  community event rond innovatie met de bedoeling om een grote groep van ondernemingen in beweging te brengen om met innovatie concreet aan de slag te gaan   
Thema's
Partner
Voka