Al jouw bedrijfswagens elektrisch… krijg jij dat tijdig klaar?"

Het federale regeerakkoord bepaalt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij moeten zijn. Aangezien de leasecontracten voor bedrijfswagens meestal vier jaar lopen, moet je tijdig de juiste strategie uitwerken om de omschakeling financieel, sociaal en operationeel doordacht uit te rollen in jouw onderneming.

Maar er is meer: de internationale context zorgt voor lange levertijden van nieuwe wagens en voor een energiemarkt onder spanning. Een uitdaging om in die situatie de juiste beslissing te nemen!

Heb jij je al voorbereid op de omschakeling naar een elektrische bedrijfsvloot? Besef je wat dit betekent voor jouw hr-beleid? Heb je al berekend welke financiële en fiscale implicaties dit heeft? Heb je al nagedacht over laadinfrastructuur? Wat doe je ondertussen met de rotatie van voertuigen en leasingscycli? Antwoorden op deze en vele andere vragen krijg je in ons uitgebreid traject ‘Al jouw bedrijfswagens elektrisch… krijg jij dat tijdig klaar?"’.

In vier sessies van een halve dag krijg je inzichten van diverse experten en de kans om diepgaand vragen te stellen:

Dit event is afgelopen

Verschillende sessies

Sessie 1: Beleidskeuze en wetgevend kader: wat betekent dit voor jouw onderneming? Inzicht in het elektrisch wagenpark: zal de markt klaar zijn voor jouw bedrijfsvloot?

In de eerste sessie maak je kennis met de beleidskeuzes van het Europees, federaal en Vlaams niveau op vlak van vergroening van het bedrijfswagenpark en hoe die zich in de praktijk zullen vertalen. Vervolgens word je ingewijd in het wettelijk en fiscale kader waaraan jouw bedrijfswagens onderhevig zullen zijn. Ten slotte krijg je een inzicht in de snelle evolutie van het elektrisch wagenpark. Zullen er voldoende modellen met een toereikende actieradius op de markt zijn? En zullen die betaalbaar zijn?

 • Beleidsvisie vergroening bedrijfswagens op Europees en Vlaams niveau: welke evolutie kan je concreet verwachten? Een schets van het Europees kader voor alternatieve brandstoffen en de doorwerking daarvan in Vlaanderen.

Toelichting door Departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Clean Power for Transport

 • Federaal wetgevend kader over duurzame mobiliteit en vergroening bedrijfswagenpark en fiscale implicaties.

Toelichting door SD Worx

 • Emissievrije wagens en elektrisch wagenpark:
  • Evolutie aanbod tegen 2023-2026
   • Types, laadvermogen, autonomie
   • Geschiktheid en beperkingen
  • Afwegingskader kosten brandstofwagens versus elektrische wagens

Toelichting door Febiac

 

Sessie 2: Introductie van een elektrisch bedrijfswagenpark, hoe pak je dat aan? Laadinfrastructuur bij jouw onderneming en bij jouw medewerkers thuis: hoe maak je dat waar?

In de tweede sessie maak je kennis met alle verschillende aspecten van de implementatie van een elektrisch bedrijfswagenpark. Hoe start je met de introductie van de vloot? Hoe pak je de installatie van laadinfrastructuur aan, zowel in jouw onderneming als bij jouw werknemers thuis? Wat met het elektriciteitsnet en de rol van energieleveranciers?

 • Een elektrisch bedrijfswagenpark introduceren in uw onderneming:
  • De fleet- en automotive component: toelichting door Stroohm
  • De technologische en energetische component: toelichting door Pluginvest
 • Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
  • Principes toegelicht door VOLTA

 

Sessie 3: Financieel en sociaal kader: hoe laat je het plaatje passen in jouw onderneming?

In de derde sessie zoom je mee in op de sociale en financiële aspecten. Je verneemt hoe je van start moet gaan bij het bepalen van de total cost of ownership (TCO) en of je wijzigingen moet doorvoeren in jouw carpolicy, cafetariaplannen of mobiliteitsbudget.

 • Het financieel plaatje van een elektrisch bedrijfswagenpark. Wat is de TCO en hoe kan je die berekenen? En hoe kan die de keuze voor een elektrische auto beïnvloeden?
 • Federaal mobiliteitsbudget: spelregels en vernieuwingen
  • Het mobiliteitsbudget is intussen al enkele jaren in voege. Tijdens deze sessie krijg je alle uitleg over deze regeling, de wijzigingen en versoepelingen die vanaf najaar 2021 zijn voorzien en de plaats die elektrische voertuigen hierin hebben.
 • Mobiliteit en het cafetariaplan
  • Flexibel verlonen via een cafetariaplan, ook wel Flex Income Plan genoemd: hoe gaat dat concreet? En kan je als werkgever hierbij ook je mobiliteitsvisie in de verf zetten? Deze sessie maakt je duidelijk hoe je via het cafetariaplan kan inspelen op de nieuwe realiteit van vergroening en duurzame verplaatsingen.
 • Carpolicy: Wil je graag weten in hoeverre het groener mobiliteitsbeleid al doorgedrongen is in de carpolicy’s van andere ondernemingen en hoe die er in de praktijk dan uitzien? Hoe maak je het beheer van de carpolicy waar? En wat met de problematiek van schorsingen van de arbeidsovereenkomst?

   
    Toelichting door SD Worx

 

Sessie 4: Diverse aspecten en randvoorwaarden die je niet uit het oog mag verliezen.

In de laatste sessie sta je mee stil bij de bekommernissen die een elektrische bedrijfsvloot operationeel met zich meebrengt. Zal jouw personeel kunnen beschikken over voldoende laadinfrastructuur op publiek domein? Kan je een semipublieke laadinfrastructuur organiseren op jouw bedrijventerrein? En wat met het onderhoud van je eigen laadinfrastructuur? Hoe kunnen jouw medewerkers veilig kunnen omschakelen naar elektrisch rijden? En is een combinatie met een elektrisch deelwagenpark mogelijk?

 • Initiatieven om een publiek toegankelijke laadinfrastructuur op het openbare domein uit te rollen en om de realisatie van een (semi-)publiek toegankelijke laadinfrastructuur te ondersteunen op het private domein.

Toelichting door Departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Clean Power for Transport

 • Krijg inzicht in de installatie, service en onderhoud van laadpalen.

Toelichting door Circet Benelux

 • De uitrol van het snellaadnetwerk op snel- en gewestwegen

Toelichting door het Agentschap Wegen en Verkeer

 • Een elektrische deelvloot als aanvulling op jouw wagenpark

Toelichting door GreenMobility NV

 • Veilig elektrisch rijden: zijn jouw werknemers voorbereid op de onverwachte gevaren? Wat kan je als werkgever doen?

Toelichting door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Sessie 4 eindigt met een afsluitend netwerkmoment (16.30-17.30 u.) met drankje en hapje.

 

Doelgroep

De opleiding is gericht op hr-, fleet- en facilityverantwoordelijken of hun medewerkers.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
550 euro excl. btw
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland Markgravestraat 12 2000 Antwerpen