Waar kan je als ondernemer terecht voor meer info en vragen?

Waar vind je de meest recente informatie over de Brexit?

Meer algemene Brexit-informatie kan teruggevonden worden op de koepelsite www.vlaanderen.be/brexit.

Alle informatie voor het bedrijfsleven vind je in het online Brexit-dossier van Flanders Trade.

Wat FIT concreet voor je kan doen

Advies

FIT verleent je eerstelijnsadvies over internationaal ondernemen in de wereld na de Brexit. Hun adviseurs beantwoorden gratis al je prangende vragen, bieden je (export)begeleiding op maat en helpen je op weg door over mogelijke nieuwe pistes te sparren.

Subsidies en financiering

In het kader van exportdiversifiëring biedt FIT financiële steun aan Vlaamse kmo’s met wereldwijde export- en investeringsplannen. Ook voor het VK is er steun beschikbaar. Verder informeren ze over andere subsidies waarvoor jouw bedrijf mogelijk in aanmerking komt.

Exportbevordering

FIT onderhoudt waardevolle handelsconnecties met buitenlandse bedrijven, instellingen en andere organisaties – zowel binnen als buiten de Europese Unie. Bovendien organiseren ze jaarlijks honderden zakelijke ontmoetingen met potentiële aankopers en handelsagenten in het buitenland, prospectiereizen, groepsstanden op beurzen, seminaries enzovoort.

Marktkennis

FIT beschikt over een uitstekende marktkennis en staat klaar met raad en daad om die schat aan informatie met je te delen. Zo kan je jouw bedrijf optimaal voorbereiden op de verschillende brexit-scenario’s. Raadpleeg de marktinformatie van FIT.

Een vraag voor FIT over Brexit?

Stel je vraag via brexit@fitagency.be.

Wat VLAIO voor je kan betekenen

Heb je een vraag omtrent strategisch bedrijfsadvies die niet specifiek op de Brexit, export of internationaal ondernemen is toegespitst? Dan kan je ook altijd bij VLAIO terecht. Om een strategische transformatie van je onderneming voor te bereiden, werken we een vierstappenplan op maat uit.

Stap 1 – Analyse en begeleiding

Een bedrijfsadviseur van VLAIO neemt de sterktes en zwaktes van jouw businesscase door. Die inzichten worden vervolgens gebundeld in sterke adviezen waarmee je jouw strategie kan versterken.

Stap 2 – De juiste partners introduceren

Afhankelijk van je vraag brengen we je in contact met geschikte partnerorganisaties: van PMV over kennisinstellingen tot innovatieve bedrijfsnetwerken of andere ondersteunende organisaties die deel uitmaken van het VLAIO-netwerk.

Stap 3 – Informeren en adviseren

We voorzien je bovendien van relevante informatie over overheidsreglementering, sectorspecifieke marktbarrières en Europese collega-agentschappen die je van dienst kunnen zijn enzovoort.

Stap 4 – Begeleiden naar subsidies of andere steun

Tot slot brengen we je op de hoogte van subsidies of andere steunmaatregelen om jouw bedrijfstransformatie te realiseren.

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering voorziet € 83 miljoen relancemiddelen om bedrijven te steunen die door de gevolgen van Brexit getroffen worden. € 50 miljoen hiervan is bestemd voor Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het agentschap wendt deze steun vanaf 1 februari 2021 aan om een ‘Brexit veerkrachtsubsidie’ toe te kennen aan Vlaamse kmo's die door Brexit genoodzaakt zijn hun strategisch businessplan te herzien. 

De Brexit veerkrachtsubsidie kan je vanaf 1 februari 2021 aanvragen via www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/brexit-veerkrachtsubsidie.

 

Een vraag over Brexit?

Wens je meer details over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor jouw onderneming? Raadpleeg hier de Brexitoverzichtpagina van VLAIO, of stel je vraag de Brexithelpdesk via brexit@vlaio.be. Deze helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor alle bedrijven, ondernemers en exporteurs met vragen over de Brexit, en wordt bediend door een team van experten van FIT, VLAIO en Enterprise Europe Network.

Brexit update voor bedrijven

Ook sturen we vanaf 2021 tijdelijk nieuwsbrieven om Vlaamse ondernemers te informeren over Brexit. Ook deze nieuwsbrief is een samenwerking tussen FIT, Enterprise Europe Network Vlaanderen en VLAIO. Abonneer je hier op deze nieuwsbrief!

 

Breng de impact van de brexit in kaart voor jouw bedrijf: doe de Brexit impact scan!

Voor wie

De Brexit Impact Scan is er voor alle bedrijven in België. De brexit kan je bedrijf raken, ook al vermoed je dat in eerste instantie niet. Doorloop alle op je bedrijf van toepassing zijnde situaties om de - soms onvermoede - effecten voor jouw bedrijf te ontdekken.

Bereid je voor op de impact van de brexit

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Op 1 februari 2020 is een overgangsperiode ingegaan die loopt tot 31 december 2020. Aan het einde van die overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk ook behandeld worden als een land buiten de Europese Unie. Het verlaat dan de interne markt en de douane-unie. Er zullen andere regels voor handel gelden dan binnen de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen.

De brexit zal dus vanaf 1 januari 2021 grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Hij kan ook jouw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu al maatregelen te treffen en in ieder geval de mogelijke impact van de brexit voor jouw onderneming vast te stellen. Die scan helpt je in kaart te brengen wat je nu al kunt voorbereiden en waar je bij stil moet staan.

Situatieschetsen

Mogelijke situaties zijn gegroepeerd rond 9 thema’s:

  • uitvoer
  • invoer
  • diensten
  • vervoer
  • toelevering
  • digitale data en diensten (privacywetgeving)
  • intellectuele eigendom
  • vestiging
  • concurrentie en markt

Uitgangspunten

Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op het uitgangspunt van een ‘no deal’ scenario, zonder afspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 1 januari 2021 verlaat het Verenigd Koninkrijk immers hoe dan ook de interne markt en de douane-unie van de Europese Unie. Je zal dus rekening moeten houden met vele nieuwe obstakels. Douaneprocedures en sanitaire en fytosanitaire controles horen daar alvast bij.

Belangrijke kanttekening bij de Brexit Impact Scan

Een verandering in de regels die van toepassing zijn op de handel met het Verenigd Koninkrijk komt er hoe dan ook vanaf 1 januari 2021. Nu al staat vast dat het Verenigd Koninkrijk dan als een land buiten de douane-unie en de interne markt behandeld zal worden. Maar zolang de onderhandelingen over een verdrag verder gaan, is niet volledig bekend of enkele voordelen behouden kunnen worden en waaruit die precies zullen bestaan. Daarom geeft die scan geen zekerheid. Met andere woorden, die scan geeft je het beste advies voor jouw bedrijf, gebaseerd op de situatie zoals die nu is, maar geeft je geen uitsluitsel zolang de onderhandelingen nog lopen.

De FOD Economie doet al het mogelijke om de Brexit Impact Scan zo vlug mogelijk aan te passen bij wijzigingen. Blijf daarom de ontwikkelingen rondom de brexit volgen via: economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit.