Wat is intellectuele eigendom en wat is het belang ervan?

Waarom is intellectuele eigendom / intellectual property belangrijk?

Het eerste argument ligt voor de hand: bescherming. Met een octrooi, model of merk sta je een stuk steviger in je schoenen wanneer je inbreuken vaststelt. Intellectuele eigendom, kortom, helpt vermijden dat concurrenten er vandoor gaan met jouw uitvindingen, ontwerpen of namen. Jij bent de enige, unieke, officiële eigenaar en dat geeft uitsluitend jou het recht om het te commercialiseren, te verkopen of er een licentie op toe te kennen. Intellectuele eigendomsrechten stellen je dus in staat om jouw positie (én voorsprong) veilig te stellen. Lees hier wat je moet doen wanneer er een inbreuk is.

IE verstevigt m.a.w. je concurrentiepositie, het verhoogt de waarde van je onderneming en maakt jouw bedrijf interessanter voor investeerders. Die laatsten beseffen immers dat ze omwille van het octrooi, de merknaam, de modelbescherming,… minder risico lopen en een grotere kans hebben dat hun investering wordt terugverdiend.

Maar minstens even belangrijk is dat jij geen inbreuk pleegt op de rechten van anderen! Ook anderen kunnen namelijk bescherming hebben, en dit ontdek je liever niet doordat zij jou een ingebrekestelling sturen. Kijk dus voordat je investeert in een naam, logo, uitvinding, design,… of het nog niet bestaat en/of beschermd is. Hoe je dat kan doen vind je hier terug.

Tijdens deze opzoekingen kan je ook ontdekken dat jouw idee misschien niet zo nieuw is als gedacht… Op die manier kunnen bestaande IE rechten jou heel wat moeite en tijd besparen, of kan je deze uitvindingen, designs,… zelf gebruiken door een licentie af te sluiten met diegene die de rechten heeft, of nog beter, deze vrij gebruiken wanneer deze bijvoorbeeld niet meer beschermd zijn. 

Ten slotte zijn er ook economische voordelen, zo wijzen heel wat studies uit dat ondernemingen met geregistreerde intellectuele eigendomsrechten hogere opbrengsten per werknemer realiseren dan ondernemingen zonder. En ook dat ze veelal meer werknemers hebben aan wie ze hogere salarissen betalen. Een Belgische studie gaat ook in op dit thema. Eén van de belangrijkste conclusies, die bovenstaande Europese studie bevestigt, is dat ondernemingen met intellectuele eigendomsrechten een grotere groei en productiviteit kennen dan bedrijven zonder. Uit deze studies blijkt daarenboven dat deze correlatie tussen IE en economische voorspoed vooral voor kmo’s geldt. Enkele grafieken vind je in ons IE dossier.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: