Hoe kan ik bescherming afdwingen?

Wat bij namaak?

Een belangrijk element bij namaak is dat het je eigen verantwoordelijkheid is om eventuele namaak of inbreuken vast te stellen én om er actie tegen te ondernemen. Soms kan het ook volstaan om één inbreukmaker te vervolgen, zodat anderen worden afgeschrikt. 

Je rechten kan je zelf bewaken door de (binnen- en buitenlandse) markt systematisch op te volgen via vakbeurzen, publicaties, websites … maar ook door het opvolgen van nieuwe octrooi-, merk- of modelregistraties, o.a. via bovenstaande databanken. 

Niet alle geregistreerde IE rechten worden namelijk getoetst aan de toekenningsvoorwaarden voordat ze geregistreerd worden. Zo wordt de vereiste van ‘nieuwheid’ voor merken en modellen niet automatisch door de officiële instanties nagegaan en is het aan de houders van eerdere rechten om desgevallend latere aanvragen aan te vechten, al dan niet via een oppositieprocedure. De bewaking van je IE-rechten kan je ook steeds uitbesteden aan bijvoorbeeld merken-, modellen- of octrooigemachtigden, of er bestaan tools zoals het BOIP Trademark Alert.

Ben je internationaal actief, dan kan het moeilijk zijn om vanuit België wereldwijd alles op te volgen. Werk daarom samen met betrouwbare lokale partners in de landen waar je ook actief bent om jou bij te staan bij de opsporing van mogelijke namaak.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: