Hoe krijg je intellectuele eigendomsrechten?

Hoe lang geven Intellectuele eigendomsrechten bescherming?

Intellectuele eigendomsrechten zijn niet voor eeuwig. net zoals ze territoriaal beperkt zijn, zijn IE-rechten ook in de tijd beperkt. Je moet er dus ook aan denken om je rechten tijdig te verlengen. 

Een merk is 10 jaar geldig en onbeperkt verlengbaar. Een modelbescherming geldt voor 5 jaar en kan tot maximaal 25 jaar verlengd worden. Een octrooi moet jaarlijks in stand gehouden worden (door de betaling van instandhoudingstaxen), met een maximum van 20 jaar. Het auteursrecht blijft geldig gedurende het leven van de auteur, en loopt in de meeste landen door tot 70 jaar na de dood van de auteur.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: