Hoe krijg je intellectuele eigendomsrechten?

Uitbreiding van bestaande IE-rechten

Heb je al een IE-recht en denk je eraan om uit te breiden naar nieuwe geografische markten? Dan kan het nodig zijn om je bestaande rechten uit te breiden.

Ga na of dat nog kan. Een octrooi kan je immers enkel uitbreiden naar andere landen wanneer je aanvraag maximaal één jaar geleden gebeurde. Een merkbescherming daarentegen kan je altijd uitbreiden, tenminste als het merk nog vrij is in de landen waarnaar je je bescherming wil uitbreiden of niet geweigerd zal worden omdat het niet voldoet aan de voorwaarden.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: