Hoe krijg je intellectuele eigendomsrechten?

Waar geven intellectuele eigendomsrechten bescherming?

Bij de geregistreerde rechten kan je verschillende registratie procedures doorlopen, hierdoor hangt de geografische bescherming af van jouw strategie en registratie keuze. De verschillende opties worden hieronder toegelicht. Wanneer het IE-recht geen registratie vereist, kan je deze keuzes dan ook niet maken en hangt de bescherming af van het bepaalde IE recht. Auteursrecht wordt bijvoorbeeld volgens nationaal recht geregeld, bescherming in het buitenland wordt geregeld door een aantal internationale overeenkomsten (bv. de conventie van Bern). Het niet geregistreerde modelrecht geldt dan weer enkel in de EU, en de bescherming via databankrecht wordt geregeld via Europees en nationaal recht, waar je alvast in de EU bescherming geniet.

Nationale registratie

Wil je een intellectueel eigendomsrecht voor een specifiek land registreren? Dan is een nationaal depot aangewezen. Voor merken en modellen is er geen nationale registratieprocedure in België, hier gaat het onmiddellijk om een Benelux-registratie (www.boip.int).

Voor octrooien kan een nationaal octrooi aangevraagd worden bij de nationale dienst in het land of de landen van je keuze, in België is dit bij de FOD Economie.

Een overzicht van de meest nationale IE-diensten vind je via: Member States (wipo.int)

Europese registratie

Wil je een merk of een model laten beschermen in heel de Europese Unie, dan kan je een aanvraag indienen via het Uniemerk of Gemeenschapsmodel bij EUIPO

  • Met het Europees octrooi kan je via één indieningsprocedure octrooibescherming aanvragen voor de landen die zijn aangesloten bij de Europese Octrooi-organisatie (verschillend van de lidstaten van de Europese Unie) (www.epo.org). Na verlening duid je de lidstaten aan waarin je bescherming wenst. Bij toekenning valt ‘het Europees octrooi’ als het ware uiteen in ‘een bundel van nationale octrooien’ in de gekozen landen. 
  • Vanaf juni 2023 is ook bescherming via het Europees octrooi met eenheidswerking mogelijk. Via het eenheidsoctrooi kan men met één octrooi bescherming krijgen in de deelnemende staten van de Europese Unie, zonder dat de octrooien uiteen vallen in een bundel van nationale octrooien en daar gevalideerd moeten worden. 1 eenheidsoctrooi volstaat dus, zonder dat er vertalingen vereist zijn in alle landen waar het octrooi werking zal hebben. Dit octrooi heeft dan ook dezelfde beschermingsomvang in de deelnemende EU landen, waar de beschermingsomvang kan verschillen in de verschillende landen wanneer klassieke Europees octrooi verleend wordt. Voor meer info: Hervorming van het Europese octrooisysteem.

Internationale registratie

Als je internationaal denkt, overweeg dan ook om je rechten in het buitenland te beschermen. Naast de lidstaten van de EU zijn ook landen als China, India, de Verenigde Arabische Emiraten en USA lid van de World Intellectual Property Organization (WIPO), en hebben ze internationale overeenkomsten inzake bescherming van intellectuele eigendomsrechten ondertekend. Dit houdt in dat de reikwijdte van de bescherming door IE-rechten (duur bescherming, soort bescherming …) gebaseerd is op dezelfde basisprincipes. Wil je bescherming in Afrika, dan moet je kijken naar nog andere systemen. Meer informatie kan je vinden in onze brochure Het buitenland lonkt...maar intellectuele eigendom waakt!.

Ondanks de grote gelijkenissen tussen bijvoorbeeld China en Europa, blijven er toch altijd verschillen bestaan. Neem daarom altijd een IE-expert uit het land in kwestie onder de arm! 

Registreer je in andere landen, dan kom je ook steeds in aanraking met andere talen. Ga zeker na 

wat de betekenis van bijvoorbeeld jouw merknaam is in die landen. Je zou de eerste onderneming niet zijn die producten of diensten begint te commercialiseren in een buitenlandse markt zonder er eigenlijk bij stil te staan dat je bestaande merk in de taal van het exportland een andere, misschien negatieve betekenis heeft. Andere talen, betekent ook vaak dat vertalingen van bv de octrooiaanvraag vereist is, wat de kosten ook omhoog duwt. Ook heb je een basisregistratie nodig bij merken, voordat je een internationale merkaanvraag kan starten. Meer tips en enkele voorbeelden vind je in onze brochure Het buitenland lonkt...maar intellectuele eigendom waakt!.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: