Hoe krijg je intellectuele eigendomsrechten?

Op welke manier verkrijg ik bescherming?

Bepaalde intellectuele eigendomsrechten ontstaan automatisch, dus zonder registratieprocedure, zoals het auteursrecht, het databankrecht en het handelsnaamrecht. Voldoe je aan de nodige voorwaarden, dan ben je automatisch beschermd. Andere IE rechten, zoals het merkrecht, het octrooirecht en het tekeningen- & modellenrecht moet je registreren om bescherming te verkrijgen. Deze registratie bepaalt dan ook onmiddellijk de geografische bescherming en de duur ervan.  Een belangrijke eigenschap van intellectuele eigendomsrechten is deze beperking in tijd en plaats. 

Heb je bijvoorbeeld een ingeschreven Benelux-merk, dan geldt de bescherming enkel voor het grondgebied van de Benelux, maar niet daarbuiten. Zo is het mogelijk dat iemand je merk in Frankrijk gebruikt zonder je rechten daarbij te schaden! Dat is geen beletsel als je zelf geen interesse hebt in de Franse markt, maar zoniet kan het uiteraard wel flinke problemen opleveren. Deze geografische en tijdelijke bescherming hangt steeds af van IE recht tot IE recht en wordt hieronder verder behandeld.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: