Mensen aan een laptop

Overheidsmaatregelen

Financiering met overheidssteun: een voorbeeld

Er werden door de overheid heel wat steunmaatregelen op gebied van financiering uitgewerkt om jouw project te ondersteunen.

Om aan te tonen hoe overheidsmaatregelen een gunstige rol kunnen spelen in het vergemakkelijken van je financiering, pikken we er even 2 van de meest courante maatregelen uit die voor de meeste kleine ondernemingen van belang kunnen zijn: de Cofinanciering en de Waarborgregeling van PMV/z. 

Beide maatregelen kunnen gekoppeld worden in één dossier zodat uw risicosituatie voor de bank aanzienlijk kan verbeteren. Voor beide maatregelen is jouw bankinstelling een belangrijke partner. Je bespreekt dit dan ook best met jouw bank tijdens de aanvraag voor kredietverlening.

Voorbeeld: koppeling Cofinanciering met Waarborgregeling  

Uitgangssituatie

  • investeringsproject van bestaande onderneming: € 350.000;
  • ondernemer kan zelf een inbreng doen van  € 40.000 en zoekt nog financiering voor het saldo.

-> Bank wordt gevraagd om € 310.000 te financieren.

Dit is voor de bank een moeilijke situatie omwille van:

  • slechte verhouding eigen middelen t.o.v. banklening;
  • mogelijk onvoldoende waarborgen op dergelijk leningsbedrag.

Dankzij Cofinanciering + Waarborgregeling 

  • eigen middelen: € 40.000;
  • Cofinanciering van PMV/z: € 160.000 (4 maal de eigen inbreng);
  • bank: moet slechts € 150.000 financieren en kan zich voor deze lening indekken door beroep te doen op de overheidsborg ten belope van max. € 112.500 (75 %). Opgelet deze waarborg heeft wel een kostprijs tot gevolg voor de ondernemer (zie rubriek Berekening premie).  

Conclusie

Zowel de solvabiliteit alsook de waarborgsituatie zijn grondig verbeterd door deze overheidsondersteuning. Hou dus rekening met deze mogelijkheden bij de opmaak van uw financieel plan.