Women in Tech

Te weinig vrouwen maken carrière in de tech-industrie. Daar moet verandering in komen! Start it @KBC en Netwerk Ondernemen ondersteunen ondernemende vrouwen met tech-ambities. Dit doen we door barrières neer te halen die de oprichting, groei en schaalvergroting van hun bedrijf in de weg staan. We introduceren deze vrouwen bij met inspirerende rolmodellen die hen coachen om uitdagingen te overwinnen en hen op weg zetten naar zakelijk succes in de technologiesector.

Women in Tech staat voor een netwerkorganisatie voor en door vrouwen in tech die aan de hand van een aantal concrete actiepunten innovatief ondernemerschap wil ondersteunen en bevorderen. Met dit programma wilt Start it @KBC een instroom en retentie garanderen van vrouwen in tech door een aanbod dat focust op netwerkvorming, toegang tot talent en het versterken van leiderschap en interne organisatie.

Voor wie?

Deze dienstverlening richt zich naar startende, groeiende of leidingsgevende vrouwen in tech binnen de bedrijfswereld en de academische sector. Dus niet enkel tech ondernemers zijn welkom, maar ook werknemers, consultants en onderzoekers. Zij hoeven dus niet noodzakelijk deel uit te maken van het Start it @KBC programma of Netwerk Ondernemen.

Iedereen mag deelnemen aan de webinars, maar we focussen ons op vrouwen die in de technologiesector actief (willen) zijn.  

De individuele begeleiding richt zich echter specifiek op innovatieve starters en ambitieuze groeibedrijven met een ondernemingsnummer en een omzet van minimum € 100.000 of minimum € 100.000 opgehaald (subsidie/kapitaal).

Wat kan je verwachten?

Gratis Webinars en individuele begeleiding.

We ondersteunen ondernemende vrouwen met tech-ambities door barrières neer te halen die de oprichting, groei en schaalvergroting van hun bedrijf in de weg staan.

Hoe pakken we dit aan?

De inhoud van het programma bestaat uit 2 blokken: 

Informeren en inspireren door webinars

Collectieve informatiedeling die ingaat op een bepaald thema uit de tech-industrie met aansluitend een Q&A. De thema’s worden behandeld door vrouwelijke ondernemers en waar relevant door experten die vanuit hun kennis en ervaring deelnemers op weg helpen. Dit wordt zeer laagdrempelig opgezet aan de hand van webinars die gemakkelijk te volgen zijn, en die je later opnieuw kan herbekijken. Dit is gratis en voor iedereen toegankelijk 

Acceleren door individuele begeleiding

Het faciliteren van een individuele coachingrelatie met rolmodellen, experts en mentoren die deelnemers op weg helpen om hun tech onderneming te doen groeien. Individuele begeleiding focus specifiek op ‘balanced leadership’ om een succesvolle carrière op te bouwen met behoud van hun eigen voorwaarden en authenticiteit. Dit gaat met andere woorden om een individueel traject met een tijdslijn per ondernemer en niet om een groepstraject. Daarnaast zorgt Start it @KBC ervoor dat de deelnemers elkaar beter leren kennen om zo ook best practices uit te wisselen, kennisdeling te versnellen, enzoverder. Hiervoor gebeurt een selectie.

Dit project in een samenwerking tussen Start it @ KBC en Netwerk Ondernemen

Kostprijs
webinars zijn gratis, individuele begeleiding traject leiderschap: € 450
Partner
Netwerk Ondernemen, 
Start it@KBC