SIM

Samen werken aan een competitieve materiaalindustrie. 

De speerpuntcluster SIM – Strategisch Initiatief Materialen in Vlaanderen - ondersteunt de groei van innovatieve spelers uit de Vlaamse materiaalsector. SIM wil de sterke positie van Vlaanderen als materialen hotspot en daarmee ook de concurrentiepositie van de materialenindustrie in Vlaanderen verder verstevigen.
SIM doet dat door 

 • te focussen op bepaalde domeinen om daar wereldtop te zijn en te blijven wat betreft materiaal innovatie binnen internationale consortia die antwoorden bieden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen;
 • die kennis en knowhow verder te benutten voor bredere toepassing in tal van sectoren en marktsegmenten;
 • de basis te versterken door de innovatievolgers gefaseerd te betrekken in de ruimere vermarkting.

Dit vereist, en daarom faciliteert SIM de vorming van

 • programmaconsortia met industriële en academische partners die invulling geven aan de technologische innovaties in lijn met de business roadmaps; en dit in een geest van open innovatie 
 • “Special Interest Groups (SIG)” rond specifieke actuele thema’s waarin de technologie- ontwikkeling aan de vooravond staat van de definitieve doorbraak (bv. 3D printing; composieten; nanomaterialen)

Bovendien biedt SIM ook 

 • een “one-stop-shop (OSS)” loket voor alle vragen over innovatieve materialen 

Voor wie? 

Alle bedrijven die belang hebben bij materiaalinnovatie en een plaats innemen in de waardeketen van geavanceerde materialen, zoals het

 • Aanleveren van basismaterialen
 • Verwerking van materialen
 • Maken van semiafgewerkte producten
 • Productassemblage
 • Recyclage en afvalverwerking
 • Ondersteunende diensten zoals software, engineering, onderzoek en ontwikkeling.

Wat je mag verwachten?

Deelname aan de cluster maakt de onderneming zichtbaar voor de andere leden en geeft inzicht in de andere leden wat tot interessante nieuwe contacten leidt.  SIM faciliteert verder de introductie van uw onderneming in bestaande consortia, niet alleen binnen SIM maar ook in andere clusters, andere regio’s en internationaal. SIM biedt steun voor het aanboren van de geschikte steunkanalen. SIM beschikt bovendien over projectmiddelen voor steun aan een brede waaier van samenwerkingsprojecten tussen industriële en onderzoekpartners.

Hoe pakken we dit aan?

Afhankelijk van de vraag van de ondernemer kan die bij SIM terecht voor

 • Thema’s/programma’s: meer info hierover op www.sim-flanders.be
 • Specifieke vragen en Special Interest Groups via de One Stop Shop.

Het clusterpact

Tussen de speerpuntcluster en de Vlaamse overheid wordt een clusterpact opgemaakt. In dit document worden de engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster vastgelegd.

Het ondertekend clusterpact