Market Me

Bouw een professionele sales machine! Verkoop is de motor van groei. Het doorgroeien en het opzetten van een professioneel proces om zo op te schalen is een belangrijke uitdaging.

Voor wie?

Market Me is gericht naar ondernemers met reeds een Product-Market Fit en die een omzet en/of tractie op de markt hebben. Een deelnemer is een ambitieus groeibedrijf die voldoet aan de vooropgestelde selectiecriteria. De deelnemer is een founder en/of co-founder van een dergelijk bedrijf. Instroom kan ook komen van de andere programma’s. 

 • het deelnemende bedrijf heeft tractie op de markt
 • het deelnemende bedrijf is een innovatieve starter of ambitieuze snelle groeier 
 • er is sprake van verkoop maar de ondernemer wil een versnelling hoger schakelen en/of heeft zicht op een aantal grote deals die eraan komen
 • een jaaromzet van minimum € 50.000 en/of € 250.000 kapitaal opgehaald
 • de ondernemer bezit het merendeel van de aandelen
 • de ondernemer zet zich voor de volle 100% in. No commitment, no acces
 • de ondernemer kan zich vrijmaken op alle data.

Wat kan je verwachten?

Met Market me ga je met concrete acties en plannen naar huis. 

Met volgende tastbare resultaten:

 • professionele salesmachine
 • toegang verhoogd tot klanten en leveranciers
 • snellere intro's bij bedrijven
 • jezelf leren kennen als salesman of -vrouw (bewustwording rond sales)
 • concreet sales (actie)plan voor de komende 6 tot 12 maanden
 • nieuwe methodieken en tools voor jouw salesproces

Hoe pakken we dit aan?

Tijdens dit traject staan individuele begeleiding, collectieve begeleiding en het leren van peers centraal.

Ontdek hieronder de testimonials van twee Market Me'ers. Félice is co-founder of My Add On en verantwoordelijk voor Marketing & Sales. Sebastiaan is de co-founder van PathoSense, een spinoff van de UGent.

Kostprijs
€ 399/per persoon
Partner
Start it@KBC