Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden… die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten worden via projectoproepen ondersteund.

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ in de Visie 2050 van de Vlaamse Regering.  OVAM is als initiator van Vlaanderen Circulair aangeduid.

Meer informatie