Windmolens op zee

Bio-economie

Financiële steun voor investeringen in de bio-economie

Kmo-groeisubsidie voor thema ‘duurzaam en circulair ondernemen’ 

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via competitieve oproepen per thema. In 2022 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens vier thema’s worden opengesteld. Voor elke oproep kan je dit jaar steun vragen voor een groeiproject dat inzet op het thema ‘duurzaam en circulair ondernemen’. Het gaat hier meer specifiek over ondernemingen in de maak- en bouwindustrie die het gebruik van natuurlijke grondstoffen willen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten. Elk circulair project dat gebruik maakt van organische materialen valt binnen de bio-economie.  

Zowel ondernemingen die een eerste stap richting circulair ondernemen zetten als voor ondernemingen die verdere stappen wensen te zetten, kunnen steun krijgen via de kmo-groeisubsidie.  

Deze subsidie komt tussen in de kosten voor het inwinnen van strategisch advies van een externe dienstverlener (max. € 25.000) en/of de bruto loonkost van de aanwerving van een strategisch profiel (max. € 25.000). In totaal kan je maximaal € 50.000 subsidie per jaar en per groeitraject krijgen. 

Alle info over de kmo-groeisubsidie.

Circulaire ketensamenwerking

De oproep 'circulaire ketensamenwerking' ondersteunt proefprojecten van ondernemingen en organisaties die samen een circulair businessmodel ontwikkelen. Het gaat om het ontwikkelen, testen en implementeren van een circulair product, proces, of circulaire dienst. De partnerschappen krijgen hiervoor 80% steun en maximum € 100.000 per project. 

Alle info over deze oproep

Projectvoorstellingen moeten ten laatste op 13 juni 2024 bij VLAIO worden ingediend.

Subsidiedatabank

Niet gevonden wat je zocht? Er zijn nog heel wat opties voor financiële steun via andere kanalen.

Raadpleeg de subsidiedatabank om de mogelijkheden te verkennen

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: