Klimaatbeleid en Energietransitie

Het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020 is van toepassing. De Europese verordening over de Governance van de Energie-unie en van de Klimaatactie vraagt aan alle lidstaten om een geïntegreerd Nationaal Energie-en Klimaatplan (NEKP) op te maken. Een eerste ontwerp van het Belgische Nationaal Energie en Klimaatplan 2021-2030 werd ingediend in december 2018.

Daarnaast zijn er ook de prioritaire Vlaamse transities in de Visie 2050 waaronder de energietransitie. Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen. Een volgende oproep staat gepland voor november 2019.