Decoratief

Innovatie in de zorg

Zorgen voor de zorg

Laatste update: 14/11/2023

Bovenstaande titel is bewust dubbel te interpreteren: met de toenemende vergrijzing neemt de werkdruk toe voor zorgpersoneel. Hun aantal neemt jaar na jaar af, en de mensen die zorg nodig hebben blijven toenemen. Daarover moeten we ons terecht zorgen maken. Hoe zorgen we ervoor dat hun werk kwalitatief hoogstaand blijft, zodat ze zich overeind kunnen houden en de zorgjobs opnieuw aantrekkelijk worden voor meer mensen. 

Zorgpersoneel

Voorkomen dat mensen zorg behoeven is een eerste piste. Inzetten op gezondheidseducatie en preventie maakt dat mensen minder snel ziek worden en ons gezondheidssysteem ontlast wordt. Daarnaast kan er nog heel wat gebeuren om de werkdruk van zorgpersoneel te verminderen. Minder administratieve belasting en minder onnodige handelingen dragen ertoe bij dat zorggevers kunnen focussen op wat echt telt: de aandacht voor de patiënt.

In dit dossier illustreren we hoe technologie en innovatie voor beide pistes – preventie én werkbaar werk – heel wat interessante mogelijkheden aanreiken. We praatten daarvoor met ondernemers, kennisinstellingen, experten. Met hen gingen we op zoek naar de belangrijkste kenmerken en voorwaarden waaronder zulke vernieuwingen succesvol kunnen zijn (spoiler alert: de woorden samenwerking en ecosysteem vallen meermaals).

Laat je als ondernemer inspireren om ervoor te zorgen dat technologie de zorgsector blijvend ontzorgt.

 

Hoe technologie de zorg kan ontzorgen: een podcast

In deze podcast voelt Isabelle François zorgexperten Kim Smets (Helan), Daan Aeyels (VOKA) en Guido Perremans (VLOZO, Armonea) aan de tand over de uitdagingen en opportuniteiten in de brede zorgsector. Luister even mee. 

In deze transcriptie kan je ook nalezen wat onze experten vertelden.

 

Green Deal

Een duurzamer Vlaanderen? Met de Green Deals zet Vlaanderen bedrijven en ondernemingen op weg om daar werk van te maken. Het gaat daarbij om innovatieve groene samenwerkingsprojecten rond water, voedsel, circulaire economie, .... Ook in de brede zorgsector. Daar wordt rond 4 thema's gewerkt:

  • Natuur & Gezondheid
  • Klimaat & Infrastructuur
  • Materialen & Afval
  • Geneesmiddelen in water
     

In ons themadossier Circulaire Economie lees je meer over de circulaire aanpak van zorgmateriaal en de reductie van afval.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: