Waarom met Artificiële Intelligentie aan de slag?

AI-barometer

2e AI barometer: onderzoek naar gebruik AI

De AI-barometer is een studie die de Vlaamse Regering jaarlijks laat uitvoeren om de implementatie van artificiële intelligentie bij Vlaamse bedrijven in kaart te brengen. In 2022 gebeurde dit voor de 2e keer. De resultaten vormen een belangrijke barometer voor het beleid rond AI.

Resultaten van de studie 

  • Gebruik van AI is eerder beperkt

Iets meer dan een kwart (25,5%) gebruikt minstens één AI-technologie. 11,5% gebruikt een technologie, 6,3% twee technologieën, 4,5% drie technologieën en 3,3% vier of meer technologieën. Dit betekent dat 74,5% op het moment van de bevraging geen AI-technologie gebruikt. De meerderheid daarvan heeft ook geen plannen om dat te doen.

  • Gebrek aan kennis 

Het gebrek aan kennis, vaardigheden en expertise binnen de onderneming vormt de belangrijkste uitdaging bij de implementatie van AI-technologie voor gebruikers, en de tweede de belangrijkste uitdaging voor niet-gebruikers. Gebruikers ervaren daarnaast vooral moeilijkheden om nieuwe werknemers met de juiste kennis, vaardigheden en ervaring aan te werven. Niet-gebruikers zien op de eerste plaats weinig nut in AI voor hun onderneming. Beide groepen ondervinden moeilijkheden om de mogelijke toepassingen van AI in te schatten. Juridische aspecten of ethische overwegingen spelen een eerder beperkte rol. 

  • Toepassingen

Bedrijven zetten AI-technologie in voor een eerder beperkt aantal toepassingen doorheen de industriële waardeketen. Gebruikers wenden AI-technologie voornamelijk aan voor algemene toepassingen zoals de organisatie van administratieve processen (35,0%) en ICT-beveiliging (33,2%). Ook voor meer specifieke toepassingen zoals marketing of verkoop, productieprocessen, ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten en processen, dienstverlening naar de klant en logistiek wordt AI ingezet. Minder frequente toepassingen zijn strategisch management, personeelsbeleid, en aankoopbeleid.

  • Competitiviteit 

De inzet van AI-technologie heeft een positieve impact op de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven. Ten eerste maakte het gebruik van AI het voor 27,8% van de gebruikers mogelijk om het afgelopen jaar nieuwe of aanzienlijke verbeterde goederen of diensten op de markt te brengen. Ten tweede kon 38,4% van de gebruikers het afgelopen jaar dankzij AI-technologie de kwaliteit van de ondernemingsprocessen verhogen. Ten derde kon 26,9% van de gebruikers dankzij AI-technologie de kosten reduceren. Aangezien grote bedrijven het sterkst inzetten op AI-technologie genieten zij meer van deze voordelen. Zonder inhaalbeweging op het vlak van de adoptie van AI-technologie lopen kleinere bedrijven het risico om deze voordelen te mislopen en achterop te hinken op het vlak van competitiviteit.

  • Impact op tewerkstelling

De inzet van AI-technologie heeft vooralsnog een eerder beperkte maar wel positieve impact op de tewerkstelling. Bij slechts 1,9% van de gebruikers leidde de inzet van AI-technologie tot een daling van de tewerkstelling; bij 7,8% leidde het dan weer tot een stijging. 

Download de AI-barometer

Benieuwd naar extra informatie over deze studie en meer conclusies? Download het onderzoek nu.

AI-barometer 2021

In 2021 vond de eerste nulmeting plaats. Ook die resultaten kan je downloaden.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: