Artificiële intelligentie

AI barometer

Groot onderzoek naar gebruik van AI

De AI barometer is een studie die de Vlaamse Regering liet uitvoeren om de implementatie van artificiële intelligentie bij Vlaamse bedrijven in kaart te brengen. Het is de eerste nulmeting rond dit thema. De resultaten vormen een belangrijke barometer voor het beleid rond AI.

Resultaten van de studie 

  • Een kwart van de Vlaamse bedrijven gebruikt AI 

Daarmee behoort Vlaanderen tot de koplopers van Europa. Toch is er nog werk aan de winkel, want dat betekent dat drie vierde van de Vlaamse geen artificiële intelligentie gebruikt. Uit het onderzoek blijkt ook dat het mereldeel daarvan dat voorlopig ook niet van plan is. 

  • Gebrek aan kennis 

Het gebrek aan kennis ligt aan de basis van de beperkte AI-adoptie (62,8%). Dit gaat niet alleen om technische kennis, maar ook om kennis over wetgevende en ethische aspecten van AI. Hierdoor ziet 76% van de niet-gebruikers weinig toegevoegde waarde voor AI in hun bedrijf. Het gepercipieerde beperkte nut weerhoudt hen er in te investeren. Er is sprake van een laag bewustzijn rond of kennis over wat AI inhoudt en wat de voordelen zijn. 

Dat is een gemiste kans, want een derde van de Vlaamse bedrijven zegt net dat ze door AI betere producten of diensten op de markt zetten. De helft ziet een kwaliteitsverbetering in bedrijfsprocessen. Een derde kon dankzij AI-technologie zelfs kosten reduceren. Dit leidde tot een omzetstijging van gemiddeld 10,1%.

  • Toepassingen

De technologie wordt het meest gebruikt voor automatisering van administratieve processen (31,4%) en ICT-beveiliging (31%). Een kwart van de bedrijven die AI gebruiken, doen dat in functie van marketing of verkoop. Een voorbeeld daarvan is het voorspellen van klantengedrag op basis van data.  

  • Kleine bedrijven ondervertegenwoordigd

Het gebruik van AI blijkt vooral een zaak blijkt van middelgrote en grote bedrijven met procesautomatisatie, tekstanalyse en machine learning in de top 3 van meeste gebruikte AI-technologieën en dat vooral voor de automatisering van administratieve processen (31,4%) en ICT-beveiliging (31%). De studie toont dat AI minder gebruikt wordt bij micro- en kleine bedrijven (<50 werknemers), maar net die ondernemingen ervaren volgens de studie de meest positieve impact van AI in termen van omzetstijging en kostenreductie ervaren. 

Download de AI-barometer

Benieuwd naar extra informatie over deze studie en meer conclusies? Download het onderzoek nu.