geel licht

Vlaams Beleidsplan Artificiële intelligentie

Vlaams Beleidsplan Artificiële intelligentie

Het Beleidsplan Artificiële intelligentie, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, bestaat uit drie delen die elkaar aanvullen en versterken.

1. Strategisch basisonderzoek versterken

Vlaamse onderzoeksinstellingen, universiteiten en kenniscentra krijgen 12 miljoen euro per jaar voor AI-onderzoek. Zij behoren met hun hun state-of-the-art onderzoek en toonaangevende demonstratoren tot de wereldtop in AI en dragen ertoe bij dat Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in de datagedreven vierde industriële revolutie.

Het onderzoeksprogramma, gecoördineerd door imec, is erop gericht een competitief voordeel uit te bouwen in vier AI-disciplines waarin Vlaanderen tot de top behoort en die gelinkt zijn aan vier grote uitdagingen op het vlak van artificiële intelligentie. Voor de praktische implementatie wordt voor elk van deze vier onderzoekslijnen een roadmap opgemaakt die door Vlaamse bedrijven en internationale experten gevalideerd zal worden.

Uitdaging 1: AI voor complexe beslissingen

Veel industriële processen en systemen in de samenleving leggen complexe randvoorwaarden op aan het maken van beslissingen. Deze onderzoekslijn richt zich op het maken van automatische analyses van beschikbare data, het formuleren van bestaande expertise en het genereren van nieuwe kennis door machine learning. En dat allemaal rekening houdend met de eisen op het vlak van veiligheid, ethiek en privacy. 

Uitdaging 2: realtime en energie-efficiënte AI

Krachtige smartphones, auto’s en robots kunnen taken van de cloud overnemen (edge computing), wat leidt tot snellere beslissingen, een lager energieverbruik en een betere bescherming van de privacy. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor AI-toepassingen gebaseerd op intelligente systemen en componenten met een laag vermogen, vaak op batterijen. 

Dit onderzoek zal leiden tot toepassingsgerichte cases die ver vooruit lopen op de stand van de techniek voor gedistribueerde en hiërarchische AI-systemen, geavanceerde signaalprocessing en leeralgoritmes voor het extraheren van actiegerichte informatie uit de ‘edge’.

Uitdaging 3: multi-actor en collaboratieve AI

In multi-actorsystemen interageren meerdere computers die elk autonoom beslissingen nemen. Het is fundamenteel dat geen van de computers het hele systeem kent, noch directe controle heeft over de andere computers.

Dit is onder meer interessant voor zelfrijdende auto’s, die zich aanpassen aan het gedrag van mensen of andere autonome voertuigen. Of voor privacygevoelige systemen waar één actor niet al zijn gegevens kenbaar kan maken aan de andere actoren. Bijvoorbeeld voor toepassingen in de bankwereld, de aandelenmarkt of voor netwerk-routing. Het onderzoek focust op de adaptiviteit, robuustheid, beheersbaarheid en randvoorwaarden voor een goede werking van multi-actorsystemen.

Uitdaging 4: Human-like AI

Deze onderzoekslijn focust op het ontwerpen van AI-systemen om zo natuurlijk mogelijk te communiceren en te interageren met mensen, onder andere via natuurlijke taal en beeldherkenning. Het AI-systeem moet in staat zijn om gelaagde mensachtige redeneringen op te bouwen door de complexe omgeving te observeren en te begrijpen. Zo kunnen computers onafhankelijk problemen identificeren en oplossen.

Mensen kunnen met hun intelligentie en fysische capaciteiten in harmonie werken met complementaire machines via intuïtieve en sociale interactie. Dit doel is nog veraf. Maar in veel praktische toepassingen, zoals het herkennen van patronen en het generaliseren van individuele taken, levert AI al een zeer interessante bijdrage.

Gebruik van AI door bedrijven stimuleren

De essentiële doelstelling van het beleidsplan is dat bedrijven en andere actoren zo breed mogelijk gebruik gaan maken van artificiële intelligentie. Een voorwaarde daarvoor is dat alle actoren beschikken over voldoende digitale geletterdheid en een degelijke informatie- en datastructuur.

Om dit te realiseren voorziet het beleidsplan, onder leiding van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), jaarlijks 15 miljoen euro ter ondersteuning van de digitale transformatie van bedrijven. 

Van advies…

VLAIO zal, samen met de partners uit het VLAIO Netwerk, bedrijven in zoveel mogelijk domeinen sensibiliseren, informeren en adviseren over de mogelijkheden van artificiële intelligentie. En daarnaast ook begeleiden bij hun eerste ervaringen met deze nieuwe technologie.

… tot concrete toepassingen

Verder zet VLAIO bestaande subsidie-instrumenten (Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, ICON-projecten, Baekeland-mandaten, …) in om bedrijven te ondersteunen bij het toepassen van AI in de eigen bedrijfsomgeving. Alles samen dus van coaching en advies tot concrete toepassingen en onderzoekstrajecten op bedrijfsniveau.

De aanpak wordt verder ingevuld in de loop van 2019.

 

Website in de maak

VLAIO werkt aan een nieuwe website om alle betrokken doelgroepen (onderzoekers, bedrijven, het brede publiek) te informeren over het Beleidsplan Artificiële intelligentie. Deze website wordt in de loop van 2020 gelanceerd.

 

Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering

Artificiële intelligentie is bepalend voor veel keuzes die we maken in ons dagdagelijks leven. Van hoe we online informatie opzoeken tot de route die we nemen met de auto en de programma’s die we bekijken via streamingdiensten. AI heeft bovendien een steeds grotere invloed op de wijze waarop we leren en werken.

Maar naast de vele opportuniteiten, zijn er ook risico’s aan verbonden. Daarom voorziet het beleidsplan jaarlijks 5 miljoen euro voor bewustmaking, opleiding en juridische en ethische omkadering rond artificiële intelligentie.

Kenniscentrum

Er wordt een kenniscentrum opgericht dat beleidsmakers, bedrijven en het grote publiek toepasbare richtsnoeren en adviezen zal aanreiken. Bijkomend moet dit kenniscentrum uitgroeien tot een toonaangevende stem in de maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van AI in Vlaanderen.

Opleidingsaanbod

Om een brede basis van de bevolking een basiskennis AI mee te geven, wordt samen met VDAB, SYNTRA en de opleidings- en onderwijsinstellingen een breed toegankelijk en laagdrempelig opleidingsaanbod uitgewerkt, op maat van de verschillende doelgroepen.  

Het is de ambitie van de regering om op drie jaar tijd 100.000 Vlamingen minstens een basiskennis AI mee te geven.

Download het Vlaams Beleidsplan Artificiële intelligentie.