Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–partnerschappen: ontwikkelen van missiegedreven STEM-trajecten in de buitenschoolse context

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat?

De doelstelling van deze oproep is het ontwikkelen en uitrollen van specifieke STEM-trajecten die maatschappelijke uitdagingen aanpakken en inspelen op één van de 3 transitieprioriteiten (digitalisering, circulaire economie, energie en klimaat). 

De activiteiten die worden gezien als STEM-trajecten, vertrekken vanuit de principes, zoals beschreven bij de STEM-academie erkenningscriteria.

Deze opdracht wordt verder geconcretiseerd in de handleiding.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail