Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–partnerschappen: ontwikkelen van missiegedreven STEM-trajecten in de buitenschoolse context

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

De Vlaamse regering wil de interesse in Vlaanderen rond wetenschap en technologie versterken. Enerzijds om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, anderzijds ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen. Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ ondersteunt de Vlaamse Regering reeds STEM-partnerschappen en STEM-academies voor het realiseren van positieve STEM- ervaringen buiten het schoolcurriculum bij kinderen en jongeren. 

Voor het versterken van het STEM-aanbod in de vrije tijdscontext, nodigt deze oproep partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en burgers uit om STEM-trajecten te ontwikkelen en uit te rollen. Deze STEM-trajecten moeten maatschappelijke uitdagingen aanpakken en inspelen op de drie transitieprioriteiten, nl. digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat.

Samengevat

Voor wie?
partnerschap tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfswereld en burgers en verbonden aan het STEM-academienetwerk
Voor wat?
organiseren van STEM-trajecten die maatschappelijke uitdagingen aanpakken en inspelen op de transitieprioriteiten digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat
Bedrag
maximaal € 300.000 per project

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail