In 't kort

De Vlaamse regering wil de interesse in Vlaanderen rond wetenschap en technologie versterken. Enerzijds om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, anderzijds ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen. Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ ondersteunt de Vlaamse Regering reeds STEM-partnerschappen en STEM-academies voor het realiseren van positieve STEM- ervaringen buiten het schoolcurriculum bij kinderen en jongeren. 

Voor het versterken van het STEM-aanbod in de vrije tijdscontext, nodigt deze oproep partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en burgers uit om STEM-trajecten te ontwikkelen en uit te rollen. Deze STEM-trajecten moeten maatschappelijke uitdagingen aanpakken en inspelen op de drie transitieprioriteiten, nl. digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat.

Samengevat

Voor wie?
partnerschap tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfswereld en burgers en verbonden aan het STEM-academienetwerk
Voor wat?
organiseren van STEM-trajecten die maatschappelijke uitdagingen aanpakken en inspelen op de transitieprioriteiten digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat
Bedrag
maximaal € 300.000 per project

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail