Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

De doelgroep van deze call zijn organisaties die STEM-activiteiten in de buitenschoolse context organiseren. Deze organisaties dienen erkend te zijn als STEM-academie.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

De activiteiten die worden gezien als STEM-activiteiten, vertrekken vanuit de principes, zoals beschreven bij de erkenningscriteria. 

Om in aanmerking te komen voor steun dienen de trajecten ook te voldoen aan volgende criteria: 

  • Vinden plaats buiten de formele onderwijstijd; 
  • Zijn gericht op kinderen en/of jongeren tot 18 jaar;
  • Worden op individueel initiatief door kinderen en/of jongeren bijgewoond.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail