In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ wenst de Vlaamse Regering in te zetten op het realiseren van positieve ervaringen buiten het schoolcurriculum om zo kinderen en jongeren in contact te brengen met STEM.

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een STEM-academie voor haar STEM-activiteiten een subsidie ontvangen en dit tot uitputting van het budget.

Samengevat

Voor wie?
STEM-academies
Voor wat?
Organiseren van STEM-activiteiten
Bedrag
Vanaf € 1.000 tot max. € 50.000

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail