Waar kan je de dataset raadplegen?

Beschrijving door middel van metagegevens

De metadataset is beschikbaar via een GDI-Vlaanderen conforme zoekdienst. De metagegevens van de bedrijventerreinen kunnen op een gebruiksvriendelijke manier via de metadata-applicatie van het AGIV worden geraadpleegd.

Raadpleegbaar via een raadpleegdienst

De dataset is raadpleegbaar via een GDI-Vlaanderen conforme raadpleegdienst.

Deze raadpleegdiensten zijn ook aangesloten op het Vlaamse Geoportaal: www.geopunt.be

Overdraagbaar via een overdrachtdienst

De dataset is downloadbaar via een GDI-Vlaanderen conforme downloaddienst.

De dataset is overdraagbaar via een GDI-Vlaanderen conforme rechtstreekse overdrachtdienst:

Open data

De dataset is ter beschikking als Open Data met een Gratis Open Data licentie

Wat wordt verstaan onder 'open data'?

De data is toegankelijk voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder drempels en machineleesbaar in open standaarden. Een potentiele gebruiker hoeft zich niet te registeren en er is geen reden nodig om de data te (her)gebruiken.

Wat is een Gratis Open Data licentie?

Voor het hergebruik van Open data zijn er eenvoudige, gestandaardiseerde modellicenties ontwikkeld. Onder de Gratis Open Data Licentie doet het Agentschap Ondernemen geen afstand van haar intellectuele rechten, maar mag de data voor eender welk doel hergebruikt worden, gratis en onder minimale restricties.

Voor meer informatie over Open data: Open Data Platform Vlaamse overheid

Afgeleide producten

Volgende afgeleid producten van het GIS-bedrijventerreinen wordt eveneens als Open Data ter beschikking gesteld: